Uspješno okončan Sarajevo Business Forum 2016

06.05.2016
Ovogodišnji Sarajevo Business Forum 2016. proširen Forumom Kina + 16 zemalja centralne i istočne Evrope može se sa pravom smatrati jednim od najuspješnijih investicijskih događaja do sada.

U prilog rečenom, ide i činjenica da je ovogodišnja Konferencija okupila 1.600 učesnika, od čega 750 stranih, 350 akreditovanih novinara, te da je održano 250 sastanaka privrednika i investitora.

Istaknuta je važnost saradnje zemalja regiona za privredni razvoj kao i potencijali koje predstavljaju energetika i infrastruktura, poljopriveda s naglaskom na organsku i halal proizvodnju, te turizam i obrazovanje, koji su tematski bili popraćeni panelima na kojima su učestvovali ključni regionalni i eminentni svijetskih eksperti.

Predsjednik Privredne komore FBiH, Mirsad Jašarspahić zajedno sa predsjednikom VTK-a BiH, Brunom Bojićem održao je niz bilateralnih sastanaka sa delegacijama kineskih privrednika, koji su izrazili interes za ulaganje u infrastukturne kao i energetske projekte.

Predsjednik Jašarspahić je održao sastanke i sa predstavnicima privrenih komora Indonezije, Indije, Iračke oblasti Kurdistan, Republike Rumunije,te privrednim delegacijama Emirata, Saudijske Arabije, Bahreina i Republike Hrvatske.

Predsjednik Jašarspahić je, učestvujući na panelu - Dubai u središtu regionalnog tržišnog koridora, istakao je važnost korištenja komorske infrastrukture kao najsigurnijeg koridora za pronalaženje partnera pri distribuciji svojih proizvoda.

Govoreći o poboljšanju plasmana roba u zemlje Golfskog zaljeva, Jašarspahić je predložio nekoliko modaliteta:

- Koristeći postojeće uvozne kompanije u UAE i zemljama zaljeva,
- Koristeći pogodnosti kroz "Dubai export buyer program " kojem se može pristupiti popunjavajući registracijski formular u KFBiH,
- Koristeći nedavno osnovanu kancelariju BBI banke u Dubaiu, ili
- Koristeći benefite sporazuma Privredne komora FBIH i organizatora godišnjeg investicijskog foruma u Dubaiu, aplicirajuci na isti.

Izražen je interes za ulaganje u BiH uz sektorsko povezivanje privreda s ciljem izvoza domaćih roba i usluga.