Uspješno okončano učešće Grupacije automobilske industrije na okupljanju VW dobavljača

20.10.2016
Dana 19.10.2016. godine završena je posjeta BH privrednika iz automobilske industrije VW-u AG, uključujući učešće na okupljanju VW partnera i posjetu jednoj od pet matičnih VW fabrika.Delegacija privrednika je predvođena predstavnicima Vlade FBiH, Federalnim ministrom trgovine gosp. Zlatanom Vujanovićem i gosp. Zijadom Tvrtkovićem, glavnim saradnikom Dr. Junga u BiH, zajedno sa predsjednikom Privredne/Gospodarske komore FBiH gosp. Mirsadom Jašarspahićem i generalnim  konzulom BiH u Frankfurtu gosp. Dževadom Šaldićem.Na poziv premijera FBiH gosp. Fadila Novalića, a prema ranije započetom projektu razvoja automobilske industrije BH, jedan od najpoznatijih eksperata te industrije, Dr. Reinhard Jung, koji je bio glavni realizator strateških projekata  grupacije VW AG  kao sto su oni u TAS-u, SKODI, te tvornicama u Meksiku, Brazilu i ostalim, je početkom godine došao u Sarajevo s ciljem da se sa domaćim stručnjacima načini analiza stanja sektora i preporuke za dalji razvoj.Privredna komora Federacije BiH je dolaskom Dr. Junga u BiH započela projekat objedinjavanja i promocije kapaciteta automobilske industrije stavivši mu pri tome na raspolaganje stručne i logističke kapacitete PKFBiH. Urađeni su zajednički obilasci niza kompanija, napravio se uvid u  raspoložive i potencijalne kapacitete kojima firme raspolažu, te je formirana Grupacija automobilske industrije. Nakon provedenih analiza i utvrđivanja procedura za poboljšanja i usklađivanja sa neophodnim standardima koji definišu pravila u ovoj grani industrije (VDA 6.1, 6.3, ISO TS, ISO9001…), utvrđeno je da šest  kompanija posjeduju ili su u završnoj fazi dobijanja navedenih standarda. Tri firme su već uvrštene u nomenklaturu VW isporučioca. U preostale tri firme je u toku priprema za specijalistički audit od strane ovlaštenih auditora VW-a.Rezultat  svih navedenih aktivnosti je dolazak 6 firmi na direktne razgovore sa Upravom VW fabrike u Braunschweigu.U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti na projektu proširivanja  liste firmi koje ispunjavaju zahtjevne VW standarde, te pomoći da se usvoje i provedu neophodne procedure i standardi koji uslovljavaju konačno uvrštavanje na listu VW partnera/dobavljača.

Firme  Bekto Precisa Goražde, TMD Group Gradačac, Plamingo Gračanica, Pobjeda Tešanj, Wagner Automotive Gradačac i Saraj Komerc Gornji Vakuf, su dostojno predstavile BH kvalitet u automobilskom sektoru. U organizaciji Vlade FBiH i Privredne Komore FBiH, a na poziv VW AG ove firme su učestvovale na okupljanju VW dobavljača i partnera u Wolfsburgu i ujedno imale priliku da se dodatno  predstave Upravi VW Braunschweig čije su proizvodne pogone imali priliku obići I vidjeti  najmoderniju opremu u automobilskoj industriji."Objedinjujući zahvalnost i zadovoljstvo naših članica, kao i Uprave VW Braunschweig, ovim se putem zahvaljujemo svima koji doprinose da ovaj projekat uzme jači zamah, a kao što su rekli  Dr. Jung i  gosp. Jose (direktor fabrike), pravu  potvrdu uspjeha ćemo imati ako na sljedećem okupljanju partnera i dobavljača 2018. godine, budemo imali zajednički štand firmi FBIH ili čak BiH, kao što su to ove godine fascinantno uradile Švedska i Turska”, istakao je predsjednik PKFBiH gosp. Jašarspahić.


.