Uspješno završena ENERGA 2019

Jačanje enrgetske proizvodnje znači i jačanje privrede
U periodu od 11. do 13. juna, 2019. godine, ENERGA je okupila više od stotinu uglednih domaćih i stranih kompanija koje su prezentirale trendove i raznovrsna istraživačka i proizvodna ostvarenja u oblastima proizvodnje i distribucije električne energije, fosilnih goriva, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti.

Tokom tri dana trajanja, potaknuti su mnogi razgovori i pitanja o budućnosti energetike, kao  i o tome koliko je energetska strategija važna za konkurentnost bh.privrede ali isto tako i o društvenoj svijesti kad se govori o važnosti energetskih pitanja i politici održivog razvoja. Održane su sesije i paneli o nizu aktuelnih tema iz energetskog sektora, poput: investicija i integracije OIE u BiH, izgradnji Bloka 7 TE Tuzla, maloprodajnom tržištu električne energije u BiH, biogasnim elektranama i ostalim interesantnim temama...

Kao novina u odnosu na ranije sajmove, bilo je prisustvo učenika i studenata, mladih stručnjaka i start-up kompanija, koji su predstavili svoje poslovne ideje i projekte.
Organizatori posebno ističu kvalitetan i dobro posjećen konferencijski dio, koji je u tri dana i 14 sesija učesnicima ponudio aktuelne teme iz oblasti energetike i zaštite okoliša, uz učešće predstavnika svih relevantnih institucija, organizacija i privrednih subjekata iz ovih sektora.Nakon zvaničnog otvaranja Sajma, konferencijski program započela je Međunarodna agencija za obnovljivu energiju IRENA sa sesijom "Analiza tržišta obnovljive energije: Jugoistočna Evropa”. Ovaj izvještaj ocrtao je politike u oblasti obnovljivih izvora energije, troškove, mogućnosti I potencijale u regiji, baveći se nizom bitnih pitanja, od tehnologija poput moderne bioenergije do regionalnog investicijskog okruženja. Izvještaj je također pregled socijalno-ekonomskih koristi razvoja obnovljive energije u Jugoistočnoj Evropi, uključujući njen uticaj na kreiranje radnih mjesta i BDP.

Prvog dana održani su i B2B susreti kompanija u organizaciji Sarajevske razvojne agencije SERDA su privukli pažnju bh. privrednika koji su inostrane partnere pokušali pronaći u okviru velikog broja realiziranih sastanaka.


 
Drugog dana, Trgovinski odjel Ambasade Austrije u BiH pripremio je panel na kojem je predstavljeno osam austrijskih kompanija. Prezentirana su njihova iskustva i mogućnosti saradnje sa bh. kompanijama u ovoj oblasti a uvezivanje sa domaćim firmama omogućeno je kroz B2B susrete, na kojima je učestvovalo oko 30 bh. kompanija. U okviru Sajma objavljen je i vodič sa austrijskim kompanijama koje djeluju u BiH.


 
Sesija i panel diskusija o reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH, također je održana drugog dana Sajma. U okviru sesije je istaknuto da se ciljevi proizvodnje električne energije iz OIE ne mogu ispuniti kroz postojeće šeme poticaja u BiH koje trebaju biti troškovno efikasnije i tržišno zasnovane, te da naša država treba da nastavi podržavati OIE s ciljem dostizanja nivoa kad poticaji više neće biti potrebni. S novim šemama poticaja OIE na kojima se radi već dvije godine, dobit će se ili više projekata nego do sada za ista utrošena sredstva ili ista količina projekata, za manja utrošena sredstva – istaknuto je. Za izmjenu postojećih šema poticaja OIE u BiH predloženo je korištenje dobre prakse drugih, pretežno evropskih zemalja, uvažavajući specifičnosti energetskog sektora u BiH.

U okviru jedne od sesija, o izgradnji Bloka 7 Termoeletrane Tuzla govorili su Senad Salkić, Izvršni direktor za kapitalne investicije EP BiH i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komora FBiH. Naglašeno je kako je Blok 7 zamjena za postojeće blokove i da se projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama (BAT), a njegovom izgradnjom osigurava se da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH.

Ove godine, P/G komora Federacije BiH je odlučila da na skupu ENERGA svoj prostor (i sajamski i konferencijski) ustupi mladim talentima. Svoj štand je tako prepustila učenicima srednjih tehničkih škola iz Sarajeva, i to: Škole metalskih zanimanja, Mašinske tehničke i Elektrotehničke škole. Štand se pokazao kao jedan od najzanimljivijih i najposjećenijih, jer su učenici na njemu predstavili svoje ideje i inovacije koje sami realiziraju u okviru pratične nastave.Također, Komora se u konferencijskom dijelu predstavila zajedno sa partnerskom obrazovnom institucijom - Mašinskim fakultetom iz Sarajeva, kroz prezentaciju: "Aktuelna istraživanja i pravci razvoja termoenergetike u BiH”. Ovaj projekat Fakulteta prezentirao je prof.dr. Nihad Hodžić sa saradnicima Senidom Delićem i Kenanom Kadićem, trećeg dana manifestacije ENERGA.Ove dvije navedene prezentacije učeničkog i studentskog stvaralaštva iz oblasti energetike i mehanike bile su dio ovogodišnjeg nastupa Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Za kraj, najveći specijalizirani sajamsko-konferencijski događaj u ovom dijelu Evrope i ove godine je opravdao očekivanja izalagača, učesnika konferencije i organizatora koji je 10. Jubilarni Sajam najavio za 9. - 11. juni 2020. godine. ENERGA 2019 okupila je predstavnike brojnih domaćih i stranih organizacija i institucija, te je okončanim konferencijskim programom i ceremonijom dodjele priznanja izlagačima, krajem trećeg dana svečano zatvorena.ENERGA 2019 je realizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva energije, industrije i rudarstva FBiH i Vlade Kantona Sarajevo. Partneri projekta su Vanjskotrgovinska komora BiH i Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH. Sponzori su Ured specijalnog predstavnika u BiH, USAID EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH Telecom.