USVOJENE SEKTORSKE STRATEGIJE RAZVOJA F BIH ZA PERIOD 2025. GODINE

23.05.2018
U cilju sektorskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, u proteklom periodu je donešena Odluka Vlade  F BiH da se na sistematičan način postave glavne odrednice, smjernice i mogućnosti razvoja ključnih privrednih grana u F BiH. U skladu s tim opredjeljenje je bilo da se izrade: Strategija razvoja drvne industrije, Strategija razvoja industrije građevinskog materijala i Strategija razvoja metalnog i elektro sektora F BiH, za period do 2025 godine.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva F BiH u suradnji sa Privrednom komorom F BiH i predstavnicima privrede, u okviru radnih grupa, završilo je izradu navedenih strategija, nakon čega su iste usvojene na Vladi F BiH.

Na sjednici Parlamenta F BiH, tačnije 22.05.2018.g., sve tri strategije su usvojene i time podržane dalje aktivnosti na izradi akcionih i operativnih planova sprovedbe strategija.

Nakon precizno definisanih ciljeva i smjernica, sprovedenih istraživanja i podataka, kojim sada raspolažemo, očekujemo da će ove tri ključne strategije razvoja F BiH ostvariti se u planiranom periodu. Vjerujemo da će se kroz ovaj vid strateškog usmjeravanja razvoja ključnih grana privrede unaprijediti ukupan razvoj bh privrede, na način da se poveća i aktivnost drugih privrednih i vanprivrednih djelatnosti.