Uvođenje Zakona o porezu na dodatnu vrijednost ( PDV ) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

05.09.2017


Privredna/Gospodarska komora FBiH je obavještena od strane Ambasade BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Abu Dhabi i Ministarstva vanjskih poslova BiH o uvođenju Zakona o porezu na dodatnu vrijednost ( PDV ) u UAE, a koji bi trebao stupiti na snagu od 01.01.2018. godine. Poreska stopa je fiksna 5% na uvoz i isporuku robe i usluga u svakoj fazi proizvodnje i distribucije, uključujući i ono što se smatra snadbijevanjem.

Obavijest o uvođenju Zakona o porezu na dodatnu vrijednost u UAE možete preuzeti ovdje.