VI naučna konferencija "Ekonomija integracija" ICEI 2019 – Tuzla, 5. do 7.11.2019.

18.11.2019


Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, u koorganizaciji s pet fakulteta zemalja regiona, tradicionalno organizuje VI naučnu konferenciju, "Ekonomija integracija" ICEI 2019, čiji je visok kvalitet doprinio uspješnoj indeksaciji Zbornika ICEI 2015 i Zbornika ICEI 2017 u Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (CPCI). Tema ovogodišnje Konferencije je "(E)migracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope".

Više informacija o konferenciji možete naći na web stranici www.icei.ba te u okvirnom programu rada Konferencije. Ovogodišnja konferencija biće održana od 5. do 7. decembra 2019. godine u Tuzli u Hotelu Mellain.

Kao važan dio konferencijskog sadržaja, ove godine bit će organiziran i Biznis forum 06.12.2019. godine na kojem je planirano održavanje pet panel sesija.  Više informacija možete pronaći na internet stranici www.icei.ba, a registraciju učešća na panelima Biznis foruma možete izvršiti na stranici http://icei.ba/bs/kotizacija/.

Pored učešća na konferenciji, zainteresirane kompanije također mogu pružiti finansijsku potporu ovom događaju u vidu sponzorstva. Detaljnije informacije možete pronaći u Ponudi za sponzorstvo.


Za sva pitanja, molimo da kontakirate:

dr. sci. Selma Smajlović, viši asistent
Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet, katedra za Menadžment
Tel: 00387 35 320 820
Tel: 00387 35 320 855