Webinar: Mogućnosti razvojne saradnje s privatnim sektorom kroz develoPPP.de program

08.02.2021
Sačuvajte u kalendaru: utorak, 16. februar 2021. godine i/ili srijeda, 17. februar 2021. godine


Poštovani preduzetnici,

Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini (FIC) i GIZ / Regionalni servisni centar za saradnju s privatnim sektorom na zapadnom Balkanu

pozivaju Vas na webinar „Mogućnosti razvojne saradnje s privatnim sektorom kroz develoPPP.de program''
koji će se održati u dva termina putem platforme MS Teams:

utorak, 16. februara 2021. godine, 11h – 12:30h, na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku, &
srijeda, 17. februara 2021, 11h – 12:30h, na engleskom jeziku


Privatni sektor je važan pokretač razvoja u zemljama jugoistočne Evrope. No, ponekad se firme u cilju postizanja održivog rasta suočavaju s izazovima prilikom promovisanja i pokretanja inovativnih projekata. Tu se interesi firmi i njemačke razvojne saradnje ukrštaju, a najbolji rezultati se postižu udruživanjem snaga i partnerskim odnosom. Priliku za ovakvu saradnju nudi develoPPP.de program. Pokrenut od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ), develoPPP.de program nudi atraktivan način podrške kojim se poslovni izazovi mogu pretvoriti u razvojne mogućnosti. Udruživanje snaga s njemačkom razvojnom saradnjom kroz develoPPP.de program stvara win-win situaciju koja koristi kako kompanijama, tako i državi i naposljetku i njenim građanima.

Ako ste firma s više od 8 zaposlenih, koja ima više od 800.000 EUR godišnjeg prometa i na tržištu djelujete najmanje dvije godine, program develoPPP.de mogao bi biti zanimljivo rješenje za postizanje održivih i inovativnih ciljeva Vaše projektne ideje.

Webinar će okupiti predstavnike privatnog sektora i stručnjake za oblast razvojnih partnerstava, koji će podijeliti svoja iskustva i primjere najbolje prakse u podsticanju dijaloga između javnog i privatnog sektora sa akcentom na korišćenje razvojnih fondova/programa EU zemalja (develoPPP.de). Cilj webinara je steći prve dojmove o develoPPP.de programu, šta GIZ nudi privatnim firmama putem ovog programa, koji su kriteriji za učešće, kako se prijaviti i drugo.

Predstojeći webinar namjenjen je, prije svega, preduzetnicima, predstavnicima domaćih i stranih kompanija iz BiH, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova.

Zamolili bismo Vas da najkasnije do ponedeljka, 15. februara, potvrdite svoje prisustvo na e-mail info@fic.ba ili na telefon +387 33 295 880 kako bismo mogli da vam pošaljemo link za pristup webinaru.

Radujemo se susretu ovim povodom!


 

WEBINAR: Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program

Save the date: Tuesday, February 16, 2021 and / or Wednesday, February 17, 2021


Dear entrepreneurs,

Foreign Investors Council in Bosnia and Herzegovina (FIC) and GIZ / Regional Service Center for Cooperation with the Private Sector in the Western Balkans

invite you to the webinar "Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program"

which will be held on two days via the MS Teams platform on:

Tuesday, February 16, 2021, 11 am - 12:30 pm, in Bosnian, Serbian, Croatian language &
Wednesday, February 17, 2021, 11 am - 12:30 pm, in English language


The private sector is an important driver of development in the countries of Southeast Europe. But sometimes firms face challenges in promoting and launching innovative projects in order to achieve sustainable growth. Here, the interests of companies and German development cooperation intersect, and the best results are achieved by joining forces and partnership. The develoPPP.de program offers an opportunity for such cooperation. Launched by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), the develoPPP.de program offers an attractive way of supporting business challenges that can be turned into development opportunities. Joining forces with German development cooperation through the develoPPP.de program creates a win-win situation that benefits both companies and the state, and ultimately its citizens.

If you are a company with more than 8 employees, with an annual turnover of more than EUR 800,000 and you have been operating in the market for at least two years, the develoPPP.de program could be an interesting solution for achieving sustainable and innovative goals of your project idea.  The webinar will bring together private sector representatives and development partnership experts, who will share their experiences and best practices in fostering public-private dialogue with an emphasis on the use of EU development funds/ programs (develoPPP.de). The aim of the webinar is to gain first impressions of the develoPPP.de program, what GIZ offers to private companies through this program, what are the criteria for participation, how to apply and more.


The upcoming webinar is intended primarily for entrepreneurs, representatives of domestic and foreign companies from BiH, Northern Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania and Kosovo.

We would like to ask you to confirm your presence by e-mail info@fic.ba or by phone +387 33 295 880 no later than Monday, February 15, so that we can send you a link to access the webinar.

We look forward to welcoming you on this occasion!