Wolf Theiss publikacija za obnovljive izvore energije

22.07.2020


Wolf Theiss objavio je najnovije izdanje publikacije "Vodič o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi".

Kao i ranije publikacije i ova obrađuje pravne okvire 12 zemalja navedenog regiona, s tim da su u izdanju za 2020. godinu za BiH izdvojene sve najvažnije izmjene pravnog okvira kao i dešavanja u oblasti obnovljivih izvora energije od 2016. godine. Također je napravljen i kratak osvrt na očekivane izmjene u oblasti sistema podsticaja električne energije iz obnovljivih izvora od 2021. godine.

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.