Zahvaljujući akciji Gorenja i Zeos eko-sistema ekološki zbrinuto 1000 aparata

30.11.2018
Gorenje Commerce d.o.o. ovlašteni uvoznik i distributer "Gorenje" proizvoda za Bosnu i Hercegovinu i firma ZEOS eko-sistem d.o.o. ovlašteni operater sistema od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH za postupanje sa otpadom električnom i elektronskom opremom, za sve kupce novih Gorenje aparata u Gorenje STUDIJIMA u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Zenici i Banja Luci su omogućili da prilikom povrata starog aparata „"1 za 1" po sistemu "staro za novo", kupcu novog aparata besplatno preuzmu stari aparat na adresi isporuke novog, te besplatno, sigurno i ekološki zbrinu stari aparat kroz proces reciklaže.

Kako kažu iz ove dvije kompanije, na ovaj način žele skrenuti pažnju bosanskohercegovačkih potrošača na važnost odgovornog postupanja sa aparatima nakon njihovog prestanka upotrebljavanja i podizanju svijesti stanovništva kako stari aparati ne bi završavali na nepredviđenim mjestima i dodatno ekološki ugrožavali prirodu i životnu sredinu. Osim toga Gorenje nastoji da u ovoj ekološkoj akciji kupcima u vlastitim Gorenje STUDIJIMA ponudi i dodatne popuste za kupovine energetski efikasnijih aparata, gdje najbolji aparati sa najvišim energetskim razredima sežu i do A+++-20% i štede više energije i do 50% u poređenju sa istim aparatom A energetskog razreda. Gorenje će, svakom kupcu u svojim maloprodajama koji prilikom kupovine novog energetski efikasnog aparata i tom prilikom preda stari aparat, odobriti "Eko popust” na kupovinu novog aparata u iznosu 5% ili 3% od maloprodajne cijene u zavisnosti od energetskog razreda novog kupljenog aparata.

Direktor Gorenje Commerce d.o.o. gdin. Robert Polšak o ovoj zajedničkoj akciji je rekao: "Ovom akcijom još jednom nastojimo pokazati našu brigu o cjelokupnoj i produženoj odgovornosti za naše aparate od puta iz same fabrike, do kupovine i eksploatacije aparata kod naših kupaca, njihovog urednog održavanja i servisiranja u našoj razvijenoj servisnoj mreži, pa sve do samog recikliranja i ekološkog zbrinjavanja aparata koji se više ne koriste. Također ovom akcijom nastojimo da utičemo i na svijest potrošača prilikom kupovine novih aparata da na ekološki način zbrinu stari aparat i prilikom kupovine novog aparata odaberu novi aparat koji ima bolji energetski razred i koji time donosi veće uštede energije i samim tim štedi važne prirodne resurse i čuva naš okoliš".

Cilj Gorenja i Zeosa je da u periodu od godinu dana od početka ove zajedničke ekološke akcije u novembru prikupe minimalno 1.000 starih aparata u Bosni i Hercegovini koji će biti zamijenjeni boljim i energetski efikasnijim Gorenje aparatom, a stare aparate zbrinuti na ekološki način. Direktor ZEOS eko-sistem d.o.o. gdin. Emil Šehić je istakao: „Gorenje i Zeos apeliraju na potrošače u Bosni i Hercegovini da po važećoj legislativi građani već u cijeni novih aparata imaju ukalkulisane troškove naknada zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada proizvođača takve opreme, te iz tog razloga trebaju povesti više računa da se stari aparati zbrinu na zakonom propisani način jer su to već i sami platili. Međurim, nesavjesnim postupanjem pojedinaca, svjedoci smo da ova oprema ne tako rijetko završava u prirodi i mjestima gdje to nije predviđeno, te je na taj način još dodatno ugrožena naša životna sredina. Firma ZEOS eko-sistem d.o.o., kao jedan od ovlaštenih sistem operatera za postupanje takvom opremom, združenom akcijom sa jednim od lidera na tržištu kućanskih aparta u Bosni i Hercegovini, želimo postići veću svijest o važnosti ekološkog postupanja sa starim aparatima i električnom opremom i produžene odogvornosti proizvođača takve opreme".

Sve aktivnosti i rezultate ove ekološke akcije dvije kompanije će objavljivati u zajedničkim aktivnostima i saopštenjima na svojim društvenim mrežama i WEB stranicama pod jedinstvenim heštegom #1000recikliranihaparata. Također ove firme apeliraju na građane da pod ovim heštegom fotografišu i na društvenim mrežama podijele područja u Bosni i Hercegovini na kojima primjete nepravilno odložene stare kućanske aparate, kako bi iste nadležne službe zbrinule i uklonile na propisane načine. Više informacija o ovoj ekološkoj akciji pročitajte na www.gorenje.ba i www.zeos.ba.