Zajednička lista vitalnih proizvoda utvrđenih od strane CEFTA Sekretarijata, usvojena na 8. vanrednoj sjednici VM BiH

06.04.2020
Posredstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dobili smo Zajedničku listu vitalnih proizvoda utvrđenu od strane CEFTA Sekretarijata. Usvajanjem liste će se omogućiti ubrzani promet roba koje su od vitalnog interesa za države članice CEFTA-e.

Lista vitalnih proizvoda