Zaključci radionice "Potencijal, interes i prepreke/izazovi za razvoj prosumersa u BiH"

05.11.2019
U organizaciji Udruženja/Udruge za obnovljive izvore energije P/GK FBiH, 31.10.2019. godine održana je jednodnevna radionica na temu „Potencijal, interes i prepreke/izazovi za razvoj prosumersa u BiH". Radionica je podržana od strane projekta „Povećanje učešća distribuiranih solarnih PV izvora u Bosni i Hercegovini", koji implementira E3 Analytics uz podršku European Climate Foundations. Na radionici je učestvovalo preko 30 predstavnika elektroprivreda iz BiH, malih i srednjih preduzeća (MSP), investitora u PV sisteme te konsultantskih i razvojnih agencija. Predstavnici međunarodnih projekata (GIZ i USAID) su takođe uzeli aktivno učešće posebno na temu prijedloga normativnog regulisanja statusa prosumers-a, koji je razvila međuvladina radna grupa unutar projekta GIZ ProRE.Nakon sagledavanja tematike potencijala, interesa i prepreka/izazova za razvoj solarnih PV izvora u BiH kao i diskusije o prijedlogu normativnog regulisanja statusa PV prosumersa (koji su obrazložili predstavnici GIZ ProRE) usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Identifikovan je značajan potencijal (u insolaciji i raspoloživim krovnim prostorima) u BiH za razvoj distribuiranih solarnih PV panela.
2. Od strane potencijalnih investitora (posebno MSP-a) iskazan je značajan interes za investicije u solarne PV sisteme koji su namijenjeni samopotrošnji. Stalni trend pada cijena tehnologija PV je uslovio da su pomenute investicije ekonomski isplative i sa postojećim cijenama električne energije, posebno za MSP.
3. Sistematizovane su ključne tehničke, ekonomske i finansijske prepreke za razvoj solarnih PV sistema koje je potrebno uvažavati i rješavati prilikom izrade i usvajanja konačnih zakonskih i normativnih rješenja za PV prosumers. Posebno su istaknuti ekonomski izazovi (npr. opasnost od smanjenja prihoda distributivnih kompanija i unakrsnog subvencioniranja troškova mrežarine) i finansijski izazovi (npr. tretman PDV-a posebno za male prosumerse, koji nisu obveznici PDV-a).
4. Od strane učesnika radionice iskazana je svesrdna podrška razvoju solarnih PV sistema koji su namijenjeni samopotrošnji. Posebno je istaknut pozitivni efekat koji ugradnja PV sistema može imati na konkurentnost i poslovanje MSP-a.
5. Nakon rasprave oko prijedloga za tretman PV prosumers-a (PVP), koji je obrazložio predstavnik GIZ ProRE zaključeno je sljedeće:

• Podržava se razvoj PV sistema za vlastitu potrošnju, a posebno PV prosumers-a, kako rezidencijalnih tako i komercijalnih (u MSP).
• U skladu sa pozitivnom praksom EU (normiranom u tzv. Zimskom paketu) očekuje se da sve kategorije potrošača (domaćinstva, javne ustanove/preduzeća i komercijalna/industrijska MSP) imaju jednak tretman prilikom izrade normative za regulisanje statusa PVP.

Pored toga očekuje se pojednostavljenje administrativnih procedura, odnosno sustava ishođenja sada potrebnih odobrenja, licenci i dozvola za stjecanje statusa proizvođača iz PV te ukidanje nepotrebnih licenciranja, posebno za mikropostrojenja.Predlaže se da se pored mikropostrojenja (granične snage do 23/30 kW) status prosumers-a proširi i na veća postrojenja i da se u skladu sa tim poveća granična snaga. Obrazloženje za ovakav stav je da MSP, kod kojih razvoj solarnih PV sistema doprinosi smanjenju troškova, povećanju konkurentnosti i općenito unaprjeđenju poslovanja, po snazi ne pripadaju kategoriji mikroproizvođača. Prilikom određivanja granične snage predlaže se da se rješenja usklade sa praksama iz okruženja (Hrvatska, Albanija) ili iz zemalja komparatora (Rumunija, Grčka, Bugarska).