ZEOS eko-sistem zbrinuo 1.794.790 kg električnog i elektronskog otpada

Izvor: Akta.ba 10.01.2018
ZEOS eko-sistem je u svojstvu operatera sistema, ovlaštenog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, u toku 2017. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine uspješno na ekološki prihvatljiv način zbrinuo 1.794.790 kg električnog i elektronskog otpada, što je cca 30% od ukupno plasirane e-opreme na tržište FBiH od strane obveznika ZEOS eko-sistema.

Osim izrazito opasnog e-otpada, 179.540 kg rashladnih uređaja, koji je izvezen u Austriju na reciklažu, ostala ukupna količina e-otpada je zauvijek preusmjerena iz prirode i sa deponija u reciklažni sektor Bosne i Hercegovine čime se direktno daje podsticaj domaćoj ekonomiji u smislu povećanja obima njihovog posla i otvaranja novih "zelenih” radnih mjesta.

Kroz kontinuirane projekte podizanja svijesti, edukacije i sakupljanja e-otpada na području Bosne i Hercegovine ostvaren je pozitivan uticaj društva na navike građana po pitanju odvojenog odlaganja e-otpada i uključenja u projekte zaštite životne sredine.

Prvi put u Bosni i Hercegovini su postavljeni i namjenski kontejneri za e-otpad u Općini Novo Sarajevo, koji su dostupni svim građanima na korištenje. Kontejneri se nalaze kod OŠ Grbavica 1, Centra Vladimir Nazor i u garaži tržnog Centra Mercator (Ložionička 16.)

Iz kompanije se zahvaljuju obveznicima, partnerima i saradnicima, koji su dio ove pozitivne priče u Bosni i Hercegovini, i koji omogućuju da zajedničkim doprinosom ostvarujemo vrhunske rezultate u oblasti odvojenog odlaganja e-otpada i očuvanja naše životne sredine.

Pozivamo sva pravna lica koja imaju određenu količinu električnog i elektronskog otpada da nas kontaktiraju putem telefona 033 628 606 ili putem e-maila: info@zeos.ba. Preuzimanje, transport i reciklaža e-otpada je BESPLATNA!