Centar za javna ovlaštenja

OVLAŠTENJA:

-    Raspodjela kontingenta detašmana  u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kojim se privrednim /gospodarskim društvima Federacije BiH omogućava rad u SR Njemačkoj.
JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2016/2017 godini (PDF)

-    Izdavanje  Potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg a u skladu sa odredbama člana 67. Zakona o javnim nabavkama u BiH (‘’Službeni glasnik  BiH’’ br.39/14), Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (‘’Službeni glasnik  BiH’’ br.103/14) i Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" 90/14).

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ZADOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O BH PORIJEKLU PROIZVODA/USLUGA/RADOVA


Voditelj  Centra
Frano Čuvalo
Email:  f.cuvalo@kfbih.com
Tel.  036 331 223036 331 223, 063 311 884063 311 884