Search

Kontakt informacije - Privredna / Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Potpredsjednik – izv.prof.dr.sc. Marko Šantić

e-mail: m.santic@kfbih.com

Predsjednik – dipl.ing.maš. Mirsad Jašarspahić

e-mail: m.jasarspahic@kfbih.com


Tehnički sekretar
 – Žana Bevanda
Tel: +387 36/332 963
Fax: +387 36/332 966
e-mail: zana.bevanda@kfbih.com
            gkfbih@tel.net.ba


Tehnički sekretar
 – Meliha Velić

Tel: +387 33/217 782, 566 300
Fax: +387 33/ 217 783
e-mail: 
m.velic@kfbih.com

Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

 

SEKTORI I CENTRI :

 

Sektor za industriju i usluge

Almin Mališević, dipl. ing. maš. , direktor
Tel: +387 33/566 306
e-mail: 
a.malisevic@kfbih.com

Sektor za ekonomske i pravne poslove

Mia Galić Glamuzina – Direktor sektora
Tel: +387 36 446 063,
e-mail: 
m.glamuzina@kfbih.com

Danijela Sigler, dipl.ecc – Šef Službe za ekonomske
poslove
Tel: +387 36 329 794
e-mail: 
d.sigler@kfbih.com

Sektor za poljoprivredu i trgovinu

Erina Lasić , dipl.agronom, Direktor
Tel: +387 36/331 223
e-mail: 
e.lasic@kfbih.com

Sektor za energetiku

Hodžić Armin, dipl.ing.el., Direktor
Tel: +387 33/566 301
e-mail: 
a.hodzic@kfbih.com

Centar za analizu i informatiku

Enisa Kadić dipl. ecc. ,Voditelj Centra
Tel:+ 387 33 566 325; 200 419
Fax: + 387 33 217 783
e-mail: e.kadic@kfbih.com

Centar za međunarodnu i suradnju sa EU
fondovima

Emir Pašić, dipl. ecc. , Voditelj centra
Tel: +387 33/566 304
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Centar za promociju i edukaciju

Aida Handžić, dipl. ecc., Voditelj centra
Tel: +387 33/566 322
e-mail: a.handzic@kfbih.com

Karolina Marušić, Šef Službe za edukaciju
Tel: 036 446 066
e-mail: k.marusic@kfbih.com

Centar za javne ovlasti

Franjo Čuvalo, ing., Voditelj centra
Tel: +387 36 332 965
e-mail: f.cuvalo@kfbih.com

UDRUŽENJA :

 

Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca
automobilima

Sekretar /Tajnik

Anela Karahasan
E-mail: a.karahasan@kfbih.com
Telefon: 033/566-333
Fax: 033/217-783

Udruženje za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i
gumarsku industriju

Sekretar Udruženja
Jasmina Zejnilagić, dipl.oec
Telefon: +387 33 566 313
Fax: +387 33 217 783
Email: 
j.zejnilagic@kfbih.com

Udruženje za transport

Sekretar/tajnik
Faruk Drugović,
Tel: 033 566 303,
e-mail: f.drugovic@kfbih.com

Grupacija šumarstva i drvne industrije

Sekretar udruženja : 
Mirsad Hubanić
e-mail : m.hubanic@kfbih.com
tel. : 061 156 007 

Udruženje za građevinarstvo i industriju građevinskog
materijala

Sekretar Udruženja
Enisa Kadić, dipl.ecc.
Telefon: 033/566-325
Fax: 033/217-783
Email: e.kadic@kfbih.com

Udruženje metalne i elektro industrije

Sekretar/tajnik udruženja:

Almin Mališević, dipl.ing.maš.
Adresa Udruženja: Branislava Đurđeva br. 10. 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 566 306
Fax: +387 33 217 783
e-mail: a.malisevic@kfbih.com

UPND – Udruženje prometnika naftnih derivata 

Udruženja upravitelja stambeno poslovnih zgrada
Federacije BiH

Sekretar/Tajnik
Lejla Šepić
Tel:033/566-309
e-mail:l.sepic@kfbih.com

Udruženje za turizam

Tajnik udruženja
Danijela Lovrić
Kontakt telefon: 036 332 967
E-mail: d.lovric@kfbih.com

Udruženje Halal Industrije

Sekretar/tajnik udruženja:
Emir Pašić dipl.ecc
Telefon: +387 33 566 304
Fax: +387 33 217 783
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Udruženje učesnika u prometu nekretnina

Tajnik Udruženja
Josipa Topić
Telefon: 036 446 065, 036 332 963
Fax: 036 332 966
Email: j.topic@kfbih.com

Udruženje operatera sistema

Sekretar Udruženja:
Anela Karahasan
E-mail: a.karahasan@kfbih.com
Telefon: 033/566-333
Fax: 033/217-783

Udruženje za elektromobilnost

Sekretar Udruženja
Anela Karahasan
Telefon: 033 566-333
Fax: 033 217-783
Email: a.karahasan@kfbih.com

Udruženje vinogradara i vinara

Tajnik Udruženja:
Danijel Kordić
Tel.: 036 446-067
E-mail:d.kordic@kfbih.com, zeljko.nakic@hercegovinavino.ba

Udruženje – Udruga za obnovljive izvore energije

Sekretar/tajnik udruženja
Lejla Sadiković, dipl.ing.maš.
Tel: 033 566 311
email: l.sadiković@kfbih.com 

Udruženje hemijske industrije I industrije plastike
FBiH

Predsjenik Udruženja: Halima Šišić, dipl.iurg ( Belif
d.o.o. Tešanj) www.belif.ba

Potpredsjednik Udruženja: Mujo Hasić dipl.ing.sum. (
Variplast d.o.o.Gračanica ) www.variplast.ba

Udruženje stanica tehničkih pregleda

Sekretar Udruženja
Melika Vatrenjak
tel : 033/566 314 
mail: m.vatrenjak@kfbih.com

Udruženje reciklaže

Sekretar Udruženja
Melika Vatrenjak
tel : 033/566 314
mail: m.vatrenjak@kfbih.com

Grupacija automobilske industrije  (GAI)

Voditelj
Hodžić Armin, dipl.ing.el.
Tel: +387 33/566 301
e-mail: a.hodzic@kfbih.com

www.aia.kfbih.local.