Sektor za poljoprivredu i trgovinu

Pri P/G K FBiH djeluje sektor za poljoprivredu i trgovinu, a obuhvaća iz dijela poljoprivrede svu poljoprivrednu, prehrambenu i duhansku industriju, te iz dijela trgovine promet proizvoda na malo i veliko. 

Direktor sektora
Erina Lasić, dipl. ing. agr.
Tel: +387 36 331-223
Fax: +387 36 332-966
E-mail e.lasic@kfbih.com 

U sklopu ovog sektora imamo sljedeća udruženja: 

Udruženje poljoprivrede i prehrambene  industrije obuhvaća različite grane proizvodnje i to:

Proizvodnja i prerada mesa, mlijeka, ribe i riblje mlađi, peradi, stočne hrane i žitarica, voća i povrća, mlinsko pekarsku i konditorsku industriju, sjemenski i sadni materijal, ljekovito i aromatično bilje, alkoholna pića i vina, pivo, vodu i sokove te med i pčelinji proizvodi.

Udruženje prometnika naftnih derivata FBiH

Udruženje čine pravna lica koja su registrirana na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koja u svojoj registriranoj djelatnosti,pored ostalih djelatnosti, u oblasti nafte i derivata nafte, obavljaju sljedeće :

a) transport nafte i derivata nafte,
b) trgovina na veliko derivatima nafte,
c) trgovina na malo derivatima nafte,
d) skladištenje nafte i derivata nafte.

Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima

Članovi Udruženja mogu biti privredni subjekti koji vrše uvoz, prodaju i servis novih motornih vozila sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Za firme koje po mjestu registracije nisu sa područja F BiH, članstvo u ovom Udruženju ne mora biti uvjet članstvu P/G Komori F BiH.

Sekretar Udruženja
Anela Karahasan, MSc
Tel: +387 33 566-333
Fax:+387 33 217-783
E-mail: a.karahasan@kfbih.com

Udruženje Halal Industrije

Sekretar/tajnik udruženja
Emir Pašić dipl.ecc
Telefon: +387 33 566 304
Fax: +387 33 217 783
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Udruženje učesnika u prometu nekretnina

Sjedište Udruženja: Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH – Branislava Đurđeva br.10, 71000 Sarajevo

Predsjednica Udruženja: Naida Ćerimagić, “Top Nekretnine” d.o.o. Sarajevo

Potpredsjednici Udruženja: Maho Taso agencija Prostor- Sarajevo, Edin Batlak Agency Plus – Mostar

Tajnik Udruženja: Josipa Topić
Telefon: 036 446 065, 036 332 963
Fax: 036 332 966
Email: j.topic@kfbih.com

Udruženje vinogradara i vinara

Sjedište Udruženja:
Kneza Domagoja  br. 12
88000 Mostar

Predsjednik Udruženja:
Željko Nakić – (Vinarija Čitluk d.d. – Čitluk)

Potpredsjednici Udruženja:
Nedim Marić – ( HEPOK d. d. – Mostar)
Dobroslav Barbarić – (Hercegovina  produkt d.o.o. – Čitluk)

Tajnik Udruženja:
Danijel Kordić
Tel: 036 446-067
E-mail : d.kordic@kfbih.com,  zeljko.nakic@hercegovinavino.ba