Search

Centar za međunarodnu suradnju i suradnju sa EU fondovima

Centar za međunarodnu suradnju i suradnju sa EU fondovima će firmama u FBiH olakšati izlazak na međunarodno tržište i omogućiti im lakše pronalaženje poslovnih partnera u svijetu te pružiti sve informacije u vezi što efikasnijeg pristupa kao i korištenja EU fondova.

Organizaciono  Centar  čine :

– Službe za međunarodnu suradnju i
– Službe za suradnju sa EU fondovima

•    Službe za međunarodnu suradnju će svoje aktivnosti fokusirati na pružanje podrške domaćim firmama u spoljnotrgovinskim poslovima   pronalaženja odgovarajućih  inostranih partnera i tržišta organiziranjem posjeta privrednih delegacija u zemlji i inostranstvu. Istovremeno stranim firmama će davati sve potrebne informacije o mogućnostima saradnje s partnerima iz FBiH, odnosno BiH.
Služba za međunarodnu saradnju će djelovati na unapređivanju međunarodnih odnosa     i ostvarivanju prioritetnih privrednih ciljeva u odnosima s inostranstvom.

•    Služba za suradnju sa EU fondovima će raditi na obavještavanju, savjetovanju i pomoći domaćim firmama u svim područjima povezanim s Evropskom unijom, o uslovima poslovanja na jedinstvenom tržištu EU,  sudjelovanju u programima i projektima EU, usvajanju evropskih standarda i zahtjeva određenog nivoa kvalitete proizvoda kao i  podizanju organizaciono tehničkog nivoa kvaliteta rada domaćih firmi, što će imati za posljedicu podizanje nivoa konkurentnosti domaće privrede uopšte.

Programi finansiranja i otvoreni pozivi EU za podršku istraživačkim i inovacijskim projektima

Kontakti:

•  CENTAR ZA MEĐUNARODNU I SURADNJU SA EU FONDOVIMA           

    Voditelj centra
    Emir Pašić, dipl. ecc.
    Tel: +387 33 566 304
    e-mail: e.pasic@kfbih.com

• SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

• SLUŽBA ZA SURADNJU SA EU FONDOVIMA

   Danijela Lovrić, ing.mng.

   Tel: +387 36 332 967
   E.mail: d.lovric@kfbih.com