Search

Centar za edukaciju i promociju

U organizacionoj shemi komore 2015.godine profiliran je Centar za edukaciju i promociju, sa primarnim zadatkom da privrednicima omogući kontinuiranu poslovnu edukaciju. Koncept cjeloživotnog učenja je temeljna smjernica za program rada centra.
Misija centra je da kroz specijalističke seminare na aktuelne teme, prema očekivanjima i zahtjevima naših članica i privrednika, osigura kontinuiranu edukaciju, pružajući praktično upotrebljiva znanja i vještine.

Drugi važan pravac djelovanja jeste organizacija tematskih okruglih stolova, panela i slično, s ciljem transfera aktuelnih informacija i znanja zainteresiranim subjektima.

Usvajanje novih znanja, vještina i kompetencija je potreba i uslov povećanja intelektualnog kapitala što garantira uspješnije poslovanje svakog privrednog subjekta, a Privredna komora FBiH i Centar su u funkciji dostizanja ovog cilja.
Promocija, zastupanje i praćenje članice sa jednim ciljem: učiniti boljim i povoljnijim ambijent u kojem posluju članice i pružiti podršku u nastupu na sajmovima, predstavljanjima, poslovnim susretima i sličnim promotivnim aktivnostima u organizacionom, tehničkom i materijalnom smislu.

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora
i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

 

Voditelj Centra
Aida Handžić, dipl. oec.
Tel: 033 566 322
Fax: 033 217 783
E-mail: a.handzic@kfbih.com