Search

Sektor za industriju i usluge

Sektor za industriju i usluge u svom radu objedinjuje sve industrijske grane prerađivačke industrije, a osnovno djelovanje odvija se kroz strukovna udruženja putem kojih članice Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH učestvuju u svim aktivnostima koje Komora provodi.

 

U Sektoru se usklađuju interesi članica putem predstavnika u tijelima i organima strukovnih udruženja i zajednicama proizvođača sa naglaskom na unapređenje i razvoj industrijske prizvodnje, promocije i nastupa prema državnim i entitetskim vladama i ministarstvima, relevantnim državnim i federalnim institucijama, međunarodnim organizacijama te prema inostranstvu.

Djelatnost Sektora obuhvata sljedeće aktivnosti:

  • Izrada stanja i analiza gospodarskih kretanja na temelju podataka prikupljenih od zavoda za statistiku, poduzeća i relevantnih institucija za pojedine grane industrije i zbirno sa komentarima,
  • Izrada baze podataka članica strukovnih udruga i zajednica sa osnovnim podacima o članicama,
  • Organizacija sjednica udruga i zajednica na kojima se raspravlja o aktuelnoj gospodarskoj problematici te donošenje mjera za poboljšanje stanja,
  • Povezivanje domaćih poduzeća sa stranim poduzećima, kao i traženje potencijalnih partnera za suradnju sa domaćim poduzećima;
  • Unapređivanje i praćenje svih oblika dugoročne tehničko-poslovne suradnje, domaćih i stranih partnera, a posebno pribavljanje i ustupanje industrijskog prava vlasništva (licence, know-how, patenti, zaštićeni žigovi i modeli, dugoročne proizvodne kooperacije, poslovno-tehnička saradnja i sl.) kao i aktivnosti vezane uz problematiku tehnološkog razvoja i osnivanje tehnoloških parkova, poslovno-inovacijskih centara i sličnih tehnoloških središta u Federaciji BiH;
 
 
Direktor sektora
Almin Mališević, dipl.ing.maš.
Tel: +387 33 566-306
Fax: +387 33 217-783
E-mail: a.malisevic@kfbih.com