Search

Sektor energetike

Sektor objedinjuje sve vidove energije i sve vrste energenata, a posebno prati stanje u oblasti uglja, električne energije i prirodnog plina, kao i obnovljivih izvora energije. U sektoru se vode aktivnosti, pružaju informacije o stanju u pojedinim segmentima energetike i prati:

 

  • definiranje ciljeva, sudjelovanje u izradi i donošenju energetske strategije i bilance energetskih potreba Federacije BiH u suradnji sa nadležnim institucijama;
  • sudjelovanje u donošenju zakona i podzakonskih akata iz oblasti energetike;
  • proizvodnja električne energije iz fosilnih i obnovljivih izvora energije;
  • prestruktuiranje elektroprivredne djelatnosti (elektrane, rudnici);
  • sudjelovanje u izradi novih propisa i standarda iz oblasti energetike, prilikom procesa vezanih za pridruživanje BiH EU.

Direktor sektora
Armin Hodžić, dipl.ing.el.
Tel: +387 33 566-301
Fax: +387 33 217-783
E-mail: a.hodzic@kfbih.com

 
U okviru Sektora energetike kao strukovna asocijacija aktivno djeluje Udruženje/Udruga za obnovljive izvore energije (UOIE), čiji je osnovni cilj promoviranje obnovljivih izvora energije i kreiranje uvjeta za brže i jače rješavanje problema u oblasti obnovljive energije, uz razvoj pratećih privrednih grana, kreiranje pretpostavki za razvoj i primjenu novih tehnologija, te time i otvaranje novih radnih mjesta.

Djelatnosti UOIE temelje se na:

  • strategiji energetskog sektora i politici održivog razvoja u funkciji zaštite okoliša, sigurnosti, integralnosti, efikasnosti i ekonomičnosti;
  • provođenju reforme energetskog sektora i razvoju sektora obnovljive energije kroz sudjelovanje u pripremi i donošenju zakonske i podzakonske regulative;
  • nužnosti i potrebi promjene strukture energetskih izvora oslanjajući se na obnovljive izvore i njihov veći udio u direktnoj potrošnji;
  • praćenju procesa evropskih integracija, informiranje i podršku aktivnostima u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope;
  • uticaju na mjere ekonomske politike, kao i obrazovanju i primjeni novih tehnologija.

Članovi UOIE mogu biti kompanije iz oblasti obnovljivih izvora energije, instituti, zavodi, centri, organizacije, akademske institucije i predstavnici javne uprave.

Tajnik/ Sekretar UOIE
Lejla Sadiković, dipl.ing.maš.
Tel: +387 33 566-311
Fax: +387 33 217-783
E-mail: l.sadikovic@kfbih.com

ZAKONI I DOKUMENTI

Publikacije