Centar za javna ovlaštenja

OVLAŠTENJA:

 
  • Raspodjela kontingenta detašmana u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kojim se privrednim /gospodarskim društvima Federacije BiH omogućava rad u SR Njemačkoj
  • Izdavanje Potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg a u skladu sa odredbama člana 67. Zakona o javnim nabavkama u BiH (‘’Službeni glasnik BiH’’ br.39/14), Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (‘’Službeni glasnik BiH’’ br.34/20) i Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH” 90/14).

Voditelj Centra
Frano Čuvalo, ing.,
Tel: +387 36 332 965, Mob: + 387 63 311 884
e-mail: f.cuvalo@kfbih.com