Grupacije šumarstva i drvne industrije

Šumarstvo i drvna industrija Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju povezanu reprocjelinu čija je djelatnost uzgoj, zaštita i iskorištavanje šuma, proizvodnja rezane građe, elemenata, ploča, furnira, finalnih proizvoda od drveta, peleta i biomase.
Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta prema podacima Federalne uprave za šumarstvo iznosi 1.518.471 ha ili 58% od ukupne površine FBiH.

Šume u državnom vlasništvu čine 1.241.341 ha ili 82%. Privatne šume čine 277.130 ha ili 18%.

Šumama gazduje 8 kantonalnih/županijskih poduzeća šumarstva (ŠPD/ŠGD) i šumarstvo PRENJ i Srednje neretljansko šumarstvo.

Šumarstva (ŠPD/ŠGD) zapošljavaju 5.337 uposlenih(FZS).

Na postojećoj sirovinskoj osnovi razvila se drvna industrija koja proizvodi širok asortiman proizvoda, izvozno je orijentirana i jedina je grana privrede u FBiH i BiH koja ima suficit u međunarodnoj razmjeni.

Drvna industrija FBiH ima višegodišnje iskustvo u izvozu proizvoda viših faza u zemlje EU i druga tržišta. To potvrđuju dosadašnji izvozni rezultati, međunarodni certifikati koje kompanije posjeduju, dobivene prestižne nagrade za dizajn i kvalitet proizvoda na međunarodnim sajmovima. Može se slobodno reći da su proizvođači namještaja od masivnog drveta lideri u JI Evropi. Proizvodi od domaće bukve su konkurentniji i nisu zavisni od uvoza.

U drvnoj industriji posluje preko 1.000 kompanija.

Broj uposlenih u primarnoj i polufinalnoj preradi je 8.134 uposlena, a u finalnoj preradi 6.989 uposlena (FZS).

Drvna industrija u FBiH učestvuje sa 14% u ukupnoj proizvodnji u FBiH i u izvozu sa 12%. Izvoz drvne industrije u 2017. godini iznosio je 781.280 miliona KM, a izvoz namještaja i drugih finalnih proizvoda iznosi 313.265 miliona KM.

Vrijednost uvoza u 2017. godini kretala se oko 208.214 miliona KM, tako da je ostvareni izvoz 3,75 puta veći i čini ovu granu perspektivnom i važnom u razvoju FBiH zbog suficita, konkurentnih proizvoda i zapošljavanja.
Predsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije

VILDAN HAJIĆ, direktor ŠPD/ŠGD SBK
E-mail: hvildan@yahoo.com
Tel: 061 133 353

Potpredsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije

ZDRAVKO VOJVODIĆ, vlasnik kompanije LIGNUM MOSTAR
E-mail: zdravko@lignumcentar.com
Tel: 063 314 387

Sekretar Grupacije šumarstva i drvne industrije

mr.sci.MIRSAD HUBANIĆ, sekretar Grupacije šumarstva i drvne industrije
E-mail: m.hubanic@kfbih.com
Tel: 033 566 310
Faks: 033 217 783


Novosti

- 06.11.2019 BiH dobila online mapu potencijala biomase

- 24.10.2019 Izmjene i dopune Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova

- 24.10.2019 Informacija o nedovoljnoj obnovi šuma kao posljedici neefikasnog sistema upravljanja

- 21.10.2019 Održan 5. sastanak Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH

- 21.10.2019 Bosna i Hercegovina prva u okruženju ima nacionalni standard FSC

- 02.10.2019 Prvi zajednički nastup Klastera "Namještaj i drvo BiH" i Drvnog klastera Hercegovina na sajmu namještaja "AMBIENTA" 2019 Zagreb

- 30.09.2019 Recesija u Njemačkoj se već odrazila na preradu drva: Alarmantni zaključci 10. Kongresa pilanara jugoistočne Evrope

- 07.08.2019 Poziv kompanijama iz BiH za učešće pod povoljnim uslovima na sajmu AMBIENTA 2019

- 31.07.2019 Oprez oko uvoza formaldehida u Njemačku: od početka 2020. stroža pravila za namještaj

- 24.06.2019 Predstavnici komorskog sistema aktivno učestvovali na panelu „Izvozne konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora"

- 24.05.2019 Održan 4. sastanak Odbora grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne/Gospodarske komora FBiH

- 06.05.2019. Svečano otvoren Park "Šuma prijateljstva"

- 12.04.2019. 14. Alpe – Adria šumarska olimpijada

- 08.04.2019. KONFERENCIJA BUDUĆNOST ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA U BiH

- 29.03.2019. 3. sastanak odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH

- 26.03.2019. Održan 36. Međunarodni sajam INTERIO 2019

- 24.03.2019. Fabrika namještaja zaposlit će stotine novih radnika

- 18.03.2019. Četvrta konferencija o šumarstvu i drvnoj industriji: KUPRES 2019 - 04-05.04.2019. godine

- 22.02.2019. Održan 2. sastanak Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije

- 28.01.2019. Na proljeće počinje pošumljavanje lokaliteta Ablakovina u Starom Gradu

- 18.01.2018. Podrška rukovodstva P/G K FBiH sektoru šumarstva i drvne industrije

- 25.12.2018. ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME ISPLAĆUJE RADNICIMA DODATNE PLATE

- 25.12.2018.KVALITETNIJE ISKORISTITI OGROMNE POTENCIJALE ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE FBiH i BiH

- 25.12.2018.ODRŽANA SJEDNICA ODBORA GRUPACIJE ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

- 05.12.2018.IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO GRUPACIJE ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FBIH