Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE:
Predsjednica:  dr. sci. Mia Glamuzina, NATURA-PHARM d.o.o., Široki Brijeg
Potpredsjednik: prof. dr. Zaim Buljubašić, BH TELECOM d.d. Direkcija Tuzla, Tuzla

R.br

Naziv privrednog društva

LOGO

Mjesto sjedišta

1

NATURA-PHARM d.o.o. - dr.sc. Mia Glamuzina - Predsjednica

Kočerin- Široki Brijeg

2

BH TELECOM d.d. DIREKCIJA TUZLA - Zaim Buljubašić - Potpredsjednik

Tuzla

3

SATELIT-PLUS d.o.o. Čitluk

Međugorje, Čitluk

4

ABIAS d.o.o.

Tešanj

5

HYUNDAI AUTO BH d.o.o.

Sarajevo