Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE:
redsjednik Mujo Butković, JP BH POŠTA d.o.o., Sarajevo
Potpredsjednik Tihomir Šutalo, KEŠ d.o.o., Mostar

R.br Naziv privrednog durštva Mjesto
1 JP BH POŠTA d.o.o. Mujo Butković - predsjednik Sarajevo
2 KEŠ d.o.o Tihomir Šutalo - potpredsjednik Mostar
3 CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo
4 AUTOMERC ŠKORO d.o.o. Kiseljak
5 BH TELECOM d.d. DIREKCIJA TUZLA Tuzla