Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE:
redsjednik Tihomir Šutalo, KEŠ d.o.o., Mostar
Potpredsjednik Mujo Butković, JP BH POŠTA d.o.o., Sarajevo

R.br Naziv privrednog durštva Mjesto
1 KEŠ d.o.o Tihomir Šutalo - predsjednik Mostar
2 JP BH POŠTA d.o.o. Mujo Butković - potpredsjednik Sarajevo
3 CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo
4 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
5 BH TELECOM d.d. DIREKCIJA TUZLA Tuzla