Udruženje Halal Industrije


Sjedište:
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Branislava Đurđeva br.10, 71000 Sarajevo

Predsjednik Skupštine i Udruženja: Adis Hasaković, Klas d.d. Sarajevo

Potpredsjednica Skupštine i Udruženja: Merima Dževdetbegović, Menprom d.o.o. Tuzla

Sekretar Udruženja: Emir Pašić dipl.ecc

Telefon: +387 33 566 304

Fax: +387 33 217 783

Email: e.pasic@kfbih.com


UDRUŽENJE HALAL INDUSTRIJE Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine osnovano je Odlukom o osnivanju Udruženja, broj: PKF-HIA09-687/15 od 24.04.2015. godine.
Članovi Udruženja su privredni subjekti koji proizvode i pružaju usluge certificirane halal kvalitete.


Osnovni ciljevi Udruženja:

• Zastupanje interese članica u domenu proizvodnje i pružanja usluga certificirane halal kvalitetom;
• Zastupanje interese članica u segmentu kreiranja pozitivnog privrednog ambijenta, te otvaranje novih radnih mjesta
• Zastupanje interese članica u segmentu zaštite domaće proizvodnje, kao i zajedničkog nastupa na ino tržištima tržta
• Edukacija, promocija i podizanje svijesti o važnosti Halal kvalitete.
• Uspostavlja međunarodnu saradnju sa sličnim Udruženjima.


Organi Udruženja: Skupština i Odbor Udruženja