Udruženje za transport


Sjedište:
Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Dževad Opardija

Sekretar Udruženja: Dijana Skender-Grebo

Telefon: 033 566-303

Fax:033 566-303

Email: d.grebo@kfbih.com