Udruženje za turizam

Sjedište udruženja:  Kneza Domagoja 12 , 88 000 Mostar
Predsjednik udruženja: Stjepan Primorac; Turistički klaster Hercegovina
Potpredsjednik udruženja: Huso Hadžić; Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca"
Tajnik udruženja: Danijela Lovrić
Kontakt telefon: 036 446 065; 036 332 963
Fax: 036 332 966
E-mail: d.lovric@kfbih.com