Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE:
Predsjednik: dr. sci. Dario Jerković - ECONOMIC d.o.o., Vitez,
Potredsjednik: Mirsad Zaimović dipl. ecc. - BH TELECOM d.d., Sarajevo


R.br

Naziv privrednog društva

LOGO

Mjesto sjedišta

1

ECONOMIC d.o.o. - doc.dr. Darijo Jerković - Predsjednik


Vitez

2

BH TELECOM d.d. - Mirsad Zaimović - Potpredsjednik

Sarajevo

3

BIHAĆKA PIVOVARA d.d.

Bihać

4

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d.

Mostar

5

PRESAL EXTRUSION d.o.o.

Široki Brijeg

6

BIVIS d.o.o.

Livno

7

DERBY d.o.o.

Orašje

8

HIFA OIL d.o.o.

Tešanj

9

CENTROTRANS EUROLINES d.d.

Sarajevo

10 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Tuzla

11

UNIS-GINEX d.d.

Goražde