28 ožujka, 2024

Poziv za međunarodni sajam i konferenciju WENERGY Expo – 2nd Clean EnergyTechnologies Fair and Conference

Obavještavamo zainteresirane privrednike da će se u Izmiru, Turska, od 9.-11. maja 2024. godine održati međunarodni sajam i konferencija pod nazivom WENERGY Expo – 2nd Clean Energy Technologies Fair and Conference. Ovaj događaj je namijenjen stručnjacima iz energetike i industrije i na njemu se očekuje učešće preko stotinu prestižnih domaćih i stranih

Pročitaj više »

Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programom usavršavanja (“Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira novi ciklus usavršavanja

Pročitaj više »