Search

Obavještenje

PREDMET: Obavještenje, dostavljamo,-

Obraćamo vam kao nadzornim organima propisanim članom 80. Zakona o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih (, Službeni glasnik BiH , br. 47/14 i 46/16) (u daljem tekstu: Zakon), odnosno sektorskim udruženjima sa molbom da obavijestite obveznike iz člana 4. Zakona koje nadzirete, odnosno koju člaņovi vaših udruženja, vezano za obaveze propisane članom 5. Zakona, a u vezi sa članom 2. Pravilnika o provođenju zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (,,Službeni glasnik BiH”, br. 41/15 i 24/23), da je dana 11.01.2024. godine na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine www.msb.gov.ba kategorija: Dokumenti – Strateški dokumenti i akcioni planovi dostupan Sažetak Dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022. – 2024. godina i Akcioni plan za borbu pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022. – 2024. godina.

Pored navedenog, imajući u vidu obaveze iz člana 47. Zakona, u vezi izrade liste pokazatelja za identifikaciju sumnjivih transakcija i klijenata, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dana 07.04.2023. godine usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju zakona o spriječavanju pranja novac i finansiranja terorističkih aktivnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 24/23 i na službenoj web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu www.sipa.gov.ba, kategorija: Dokumenti. podkategorija: Podzakonski akt, u kojima su između ostalog izmijenjene dopunjene liste pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija.

Takođe, podsjećamo vas na obaveze propisane članom 40. Zakona, kojom su obveznici dužni imenovati ovlašteno lice i jednog ili više vamjenika ovlaštenog lica, te o istom obavijestiti Finanusijsko obavještajno odjeljenje u roku od sedam dana od dana imenovanja, odnosno promjene podataka o ovlaštenim licima. Za obveznike koji imaju četiri ili manje zaposlenih ovlaštenim licem ako isto nije imenovano, ovlaštenim licem smatra se zakonski zastupnik ili drugo lice koje vodi poslove obveznika, odnosno odgovorno lice obveznika prema zakonskim propisima. Odluka o imenovanju ovlaštenog lica treba da sadrži slijeđeće podatke: naziv obveznika, JIB obveznika, sjedište obveznika, ime i prezime ovlaštenog lica i kontakt telefon, ime i prezime zamjenika ovlaštenog lica i kontakt telefona i broj faxa.