Search

AUSTRALIJSKO BOSANSKOHERCEGOVAČKA KOMORA U POSJETI PRIVREDNOJ KOMORI FEDERACIJE BIH

Sarajevo 13.05.2024.

Privrednu komoru Federacije BiH je posjetio gospodin Haris Jackman, direktor i predsjednik
Australijsko-bosanskohercegovačke privredne komore.

Održan je radni sastanak sa Emirom Pašićem, voditeljem Centra za međunarodnu saradnju
Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine na kome je prezentirana sama Komora,
kao i investicijski potencijali Bosne i Hercegovine.

Gospodin Haris Jackman je predstavio Australijsko-bosanskohercegovačku privrednu
komoru, koja je osnovana od strane poslovni ljudi koji vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine.
Iskazao interes za tiješnje povezivanja između dviju komora a sve u cilju pružanja
pravovremenih i valjanih informacija privrednicima dviju zemalja u cilju otvaranja
australijskog tržišta za bosanskohercegovačke proizvode i usluge kao i direktno ulaganje
australijskih kompanija u Bosnu I Hercegovinu.

Dogovoreno je da će Australijsko-bosanskohercegovačka privredna komora uputiti pismo
namjere s ciljem pristupanja u članstvo Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine
čime bi kao njen punopravan član na najbolji način svojim članicama pružila najbolju uslugu i
servis.

U planu je skora službena posjeta članica Australisko bosanskohercegovačke komore Bosni i
Hercegovini.