CIRKULARNA EKONOMIJA DOVODI DO POTPUNE TRANSFORMACIJE USTALJENIH LINEARNIH MODELA POSLOVANJA

U organizaciji Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i konsultantske kompanije nLogic
Advisory, održana je dvodnevna konferencija „OTPAD-RESURS za razvoj cirkularne ekonomije u BiH“,
07. i 08. decembra 2023. godine u Hotelu Ibis u Sarajevu.

Paneli, diskusije i prezentacije pratile su dvodnevni događaj, a rezultirarali su identifikacijom ključnih
smjernica za unapređenje upravljanja otpadom i stvaranje održive budućnosti Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem Sofijske deklaracije, BiH se obavezala na postizanje klimatske neutralnosti do 2050.
godine, te prihvatila stavke razvoja i saradnje koje uključuju cirkularnu ekonomiju kao način
integracije BiH u industrijske lance EU. Cirkularna ekonomija je potpuna transformacija ustaljenih
linearnih modela poslovanja, te zahtjeva promjene duž čitavih lanaca proizvodnje, snabdijevanja i
potrošnje kako bi bila efektivno sprovedena. Iako je cirkularna tranzicija kompleksan proces, isti je
vrijedan provedbe zbog niza benefita koje sa sobom nosi u pogledu  ekonomske i ekološke održivosti
poslovanja, redukciji otpada i GHG emisija, zdravstvenih koristi, ekonomskog rasta i stvaranja novih
zelenih radnih mjesta. Osnovni preduslov za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u BIH je
unaprijeđenje upravljanja otpadom, s obzirom da trenutno vrijedni resursi završavaju na
deponijama, a njihovo vrijednovanje i iskorištavanje donosi korist i komunalnim preduzećima,
potrošačima i ekonomiji.

Panelisti u tokom panela „Otpad i cirkularna ekonomija“, diskutovali su o mogućnostima
finansiranja, o trenutnom stanju i budućim aktivnostima u implementaciji cirkularnih poslovnih
modela, optimizaciji korištenja resursa u proizvodnim industrijama, izvlačenju vrijednosti iz tokova
otpada i mijenjanju ponašanja proizvođača i potrošača prema cirkularnim praksama. Učesnici panela
bili su: Almir Bajtarević, Heidelberg Materials u BiH; Jasminka Bjelavac, Heinrich Böll Stiftung
Sarajevo; Zlatko Šoljar, ConsultAre; i Ajla Imamović, nLogic Advisory. Moderator ovog stručnog
panela bio je Hamdija Mujezin, CEO, Remote d.o.o/CSO, nLogic Advisory.

Nakon zanimljivog razgovora svih učesnika, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Pratiti dobre prakse iz regije u djelovanju po pitanju biotpada, te podstaknuti kompostiranje
i proizvodnju energije iz biogasa;
2. Ojačati ulogu Informacionog Sistema za upravljanje otpadom u FBiH, te koristiti date
podatke kao osnovu za planiranje;
3. Povećati transparentnost i dostupnost podataka i strateških dokumenata javnosti, kako bi se
osigurala podrška građana i aktivno uključenje u daljem radu;
4. Integrirati koncepte cirkularne ekonomije u poslovne procese kompanija, te podstaknuti
industrijsku simbiozu;
5. Uspostaviti sistem podsticaja i kazne za generisanje i upravljanje otpadom;
6. Mobilizirati dodatna sredstva podrške za cirkularnu tranziciju u komunalnim i privatnim
preduzećima, kao i
7. primjeniti triple helix approach u razvoju i implementaciji strateških, akcionih dokumenata i
projekata čime će se osigurati zajednički napredak ka cirkularnoj budućnosti.