Search

Dosljedna primjena zakona i inspekcijski nadzor za uređeno tržište u prometovanju nekretninama

SARAJEVO, 27. aprila (FENA) – Predsjednik Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH) Marko Šantić izjavio je danas u Sarajevu da će Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH, čija je puna primjena započela od 1. aprila ove godine, zasigurno unaprijediti situaciju na tržištu u ovoj branši i minimizirati prostor sive zone.

Šantić je na konferenciji za novinare u PKFBiH rekao da je Udruženje učesnika u prometu nekretnina pri PKFBiH bilo inicijator i dalo značajan doprinos u izradi tog zakona.

– Nastavljamo saradnju sa Federalnim ministarstvom trgovine kao Komora i Udruženje. Imamo javnu ovlast od Vlade FBiH, odnosno od tog ministarstva u vezi izvođenja stručnih ispita za one koji se žele baviti ovim poslom i da budu licencirani agenti, što je jedan od uslova da bi se firma, agencija, mogla registrovati, odnosno ući u Registar posrednika koji je javan i može se vidjeti na stranicama tog ministarstva – naveo je Šantić.

Putem komorskog udruženja i zajedno sa Federalnim ministarstvom trgovine, kako je dodao, poslali su poruku da bi bilo dobro da inspekcija krene raditi svoj dio posla.

– Tek tada kada organi inspekcije budu napravili svoj dio posla, a na čemu već rade, tada ćemo dati jasnu poruku da želimo uređeno tržište u prometovanju nekretninama koje daje sigurnost svim zainteresovanim stranama – dodao je Šantić.

Predsjednica Udruženja učesnika u prometu nekretnina pri PKFBiH Naida Ćerimagić je podsjetila da su se organizovali 2016. s ciljem da, prije svega, olakšaju sebi rad, te da se stvori jedan pozitivniji poslovni ambijent, da poslovanje bude transparentnije i da to omogući sigurnost svim učesnicima kupcima i prodavcima. Podsjetila je da je Zakon stupio na snagu 1. oktobra 2021. ali je dato 18 mjeseci da se agencije prilagode.

– Cilj je da se smanji siva ekonomija, da se poveća naplata poreza, PDV-a, doprinosa, da se poveća broj radnih mjesta i da se stvori jedan zdraviji ambijent poslovanja za nas koji to već radimo – rekla je Ćerimagić dodajući da je ovo tržište u stalnoj ekspanziji.

Od donošenja zakona, kako je rekao dopredsjednik Udruženja Maho Taso, postavljen je novi pravni okvir koji definiše koji su to minimalni uslovi da se neko bavi ovim poslom.

– Trenutno u tom registru imamo nepunih 100 upisa što je značajno za FBiH ali smatramo da će se taj broj značajno povećati. Ljudi imaju mogućnost izbora i tu mogu vidjeti ko su registrovane firme ili obrti, kao i registrovane agente – dodao je Taso.

Nakon početka primjene zakona 1. aprila ove godine, samo pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti posredovanja koja imaju sjedište ili podružnicu na području FBiH, zaposleno najmanje jedno lice koje ima položen stručni ispit, zaključen ugovor o osiguranju i koja su upisana u Registar posrednika, mogu obavljati djelatnost posredovanja u prometu nekretnina.

Taso je prokomentirao da je ukidanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine jedna od boljih inicijativa koja bi koristila posebno mladima u BiH.