Generacija za ravnopravnost: Privredna/Gospodarska komora FBiH odlikovana priznanjem za istaknutog odgovornog aktera

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, i agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena – UN Women su prepoznali i odlikovali Privrednu/Gospodarsku komoru FBiH priznanjem za istaknutog odgovornog aktera kampanje Generacija za ravnopravnost.

Centralni događaj kampanje Generacija za ravnopravnost u BiH održao se 7. marta 2024. i ima poseban značaj, jer se održao u periodu obilježavanja Međunarodnog dana žena, naglašavajući time vitalnu ulogu šampiona i kreatora promjena u unapređenju napretka u ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena i djevojčica.

Priznanje je preuzeo predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, gosp. Mirsad Jašarspahić: „Privredna/Gospodarska komora FBiH je odgovorni partner, zagovarač i pokretač promjena poslovnog ambijenta temeljenog na poslovanju uz nultu toleranciju prema mobingu, uznemiravanju i seksualnom uznemiravanju na radnom mjesto i isto zahtijevamo od svih zaposlenika, zaposlenica i poslovnih partnera.”

Događaj je slavio i odao priznanje doprinosu institucija, organizacija i kompanija iz cijele BiH, koje su se posvetile unaprijediti transformativne rezultate za žene i djevojčice kroz zagovaranje, finansiranje, programske i političke obveze i akcije.

Dodjeljivači plaketa za Akcione koalicije su bili:

• Akciona koalicija za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava  – John Kennedy Mostoti, predstavnik UNFPA u BiH
• Koalicija za klimu i rod – Narine Sahakyan, vršiteljica dužnosti predstavnika UNDP u BiH
• Akciona koalicija protiv rodno zasnovanog nasilja – Adebayo Babajide, zamjenik šefa EU Delegacije u BiH
• Akciona koalicija za ekonomsku pravdu i prava – Ingrid Macdonald, Rezidentna koordinatorica UN u BiH
• Akciona koalicija za feminističke pokrete i liderstvo  –  Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women u BiH
• Akciona koalicija za inovaciju i tehnologije – François Delmas, Francuski ambasador u BiH

Kampanja Generacija za ravnopravnost, međugeneracijska globalna inicijativa, okuplja nositelje promjena koji su bili ključni za stvaranje Pekinške Platforme za djelovanje i mlade generacije aktivista i vizionara kako bi zajedno dovršili nedovršeni posao osiguravanja da rodna ravnopravnost postane stvarnost za žene i djevojčice širom svijeta.

Globalno je 126 zemalja preuzelo 2.800 obaveza vezanih uz ravnopravnost spolova.

Saznajte više o kampanji Generacija za ravnopravnost Odgovornim akterima