Gospodarska komora FBiH za jačanje prometne povezanosti u Jadransko-jonskoj regiji

Izvor : Večernji list

BiH, kao zemlja koja je iznimno produktivnim odnosom povezana s Jadranko-jonskog makro-regijom opredijeljena je za jačanje suradnje uz podizanja standarda, a poglavito kada govorimo o prometnoj uvezanosti sa susjedima koji će omogućiti brži transport ljudi i roba, ali i kroz zaštitu i promicanje domaće proizvodnje. Upravo u tom kontekstu treba navesti kako će se sutra u Splitu održati redovita Generalna Skupština Foruma gospodarskih komora Jadransko – jonske makro-regije. Događaj se organizira u u Hrvatskoj gospodarskoj komori u 15:00 sati, a Bosnu i Hercegovinu u Forumu gospodarskih komora Jadransko – jonske makro-regije predstavlja Gospodarske komora Federacije BiH i prof.dr.sc. Marko Šantić kao prvi potpredsjednik Foruma.

Na kraju Skupštine održat će se potpisivanje Splitske deklaracije o očuvanju i promicanju mediteranske prehrane u Jadransko-jonskoj regiji – “Wellness, održivost i kultura” od strane predsjednika 3 foruma – Forum AIC, Uni-Adrion i FAIC. Ova skupština održava se u sklopu 9. EUSAIR Foruma, koji se organizira pod hrvatskim predsjedanjem EUSAIR/AII, a koji će se održati 15. i 16. svibnja u Šibeniku. Tijekom EUSAIR Foruma, zajedno s Jadransko-jonskom inicijativom, organiziraju se dva okrugla stola-prvi je Očuvanje i promicanje mediteranske prehrane u jadransko-jonskoj regiji, dobrobit, održivost i kultura, a drugi se odnosi na rješavanje prometnih izazova u jadransko-jonskoj regiji. Kada govorimo o prvom okruglom stolu, valja podsjetiti kako je 2010. godine UNESCO mediteransku prehranu proglasio nematerijalnom kulturnom baštinom. Njegov koncept nije ograničen samo na skup proizvoda i prehrambenih navika, već ima mnogo šire značenje: Mediteranska prehrana stil je života koji je duboko orijentiran na zdravlje i ekološku održivost te naglašava svoje kulturne i društvene korijene. Postoji snažna potreba za promicanjem i očuvanjem mediteranske prehrane u jadransko-jonskoj regiji uključivanjem novih generacija, građana i sudionika na tržištu kako bi se osiguralo da tradicionalna prehrana obrasci proizvodnje i potrošnje hrane nisu nagriženi globalizacijom.

Ovaj Okrugli stol, u organizaciji Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora (Forum AIC) i Gradovi (FAIC), postavlja temelje za integrirani i suradnički pristup promicanju modela održive hrane koji poštuje okoliš i zdravlje, kao što je navedeno u Zajedničkoj deklaraciji tri foruma civilnog društva (Splitska deklaracija). U kontekstu infrastrukturnog uvezivanja, naglašeno je kako su promet i povezanost ključni su za gospodarski razvoj jer potiču bolju regionalnu integraciju i poboljšavaju odnose među susjedima. Jadransko-jonska regija suočava se s kritičnim prometnim izazovima, koji zahtijevaju žurne radnje za pojednostavljenje protoka robe preko graničnih prijelaza EU-a i zapadnog Balkana. Sporo kretanje tereta predstavlja rastuće prepreke za poduzeća, naglašavajući hitnu potrebu za poboljšanjima infrastrukture i poboljšanom koordinacijom. Kašnjenja na graničnim prelazima ne samo da ometaju opskrbne lance, već predstavljaju i sigurnosne rizike i potkopavaju ukupnu učinkovitost prijevoza. Učinak takve situacije ima značajne negativne posredne učinke ne samo na trgovinu između Unije i zapadnog Balkana, već i utječu na trgovinu između država članica EU-a koje prelaze regiju u tranzitu.

Prometna mobilnost
Tekuća revizija propisa EU-a u vezi s Transeuropskom prometnom mrežom (TEN-T) izvan granica Unije i nedavno usvajanje ciljeva navedenih u Strategiji EU-a za održivu i pametnu mobilnost naglašavaju važnost povećanja udjela željezničkog prometa i uspostavljanja multi-modalnost, bolja povezanost cestovnog prometa i željezničkih koridora. Okrugli stol koji organizira Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora, ima za cilj odgovoriti na zabrinutosti dionika u ovom području, koji pozivaju donositelje političkih odluka da poduzmu mjere kako bi ubrzali i olakšali kretanje roba diljem EU i zapadnog Balkan na graničnim prijelazima u Jadransko-jonskoj regiji.