Search

Javno otvaranje pristiglih zahtjeva za dodjelu detašmana u detašmanskoj  2023/2024. godini

Poštovani korisnici detašmana,

javno otvaranje pristiglih zahtjeva za dodjelu detašmana u detašmanskoj  2023/2024. godini održati će se 23.08.2023. g. sa početkom u 11 sati, u Velikoj sali u prizemlju, zgrada Komore, Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo.