Search

Konferencija ‘Mediji kao komunikator ekonomskih politika’ nudi rješenja za razvoj

Izvor: FENA ,Darinka Mitrović, Foto: Almir Razić

SARAJEVO, 29. maja – Uloga medija u prezentiranju, izvještavanju, komuniciranju i približavanju ekonomskih politika javnosti je neophodna i veoma bitna – istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji pod nazivom “Mediji kao komunikator ekonomskih politika”.

Konferenciju je organizovala Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH (P/G komora FBiH), a obuhvatila je tri centralne teme u sklopu tri panela – strateško komuniciranje ekonomskih politika, realni sektor u medijskom labirintu, te potrošački etnocentrizam i mediji.

Gospodarska komora FBiH, kako je rekao njen potpredsjednik Marko Šantić, prvi put organizira takav događaj gdje su na jednom mjestu pokušali okupiti vladin i realni sektor, medije i Komoru.

– Gospodarska komora FBiH u šestom mjesecu kreće sa jednom novom kampanjom za domaće proizvode, a to je ‘Ja BiH naše’ i u tom duhu smo koncipirali treći panel na konferenciji da bismo ukazali da će mediji, ne samo u ekonomskim politikama od vladinog sektora prema javnosti, nego i od realnog sektora prema javnosti, imati veliku ulogu u komuniciranju domaćeg proizvoda. Ono što je po mom osobnom mišljenju jedna boljka domaće privrede jeste da malo promoviramo domaće proizvode. Imamo veoma kvalitetnih domaćih proizvoda, a njihova preferencija na domaćem tržištu još nije na razini koja bi mogla zadovoljavati – rekao je Šantić za Fenu.

Dodao je da nastoje doprinijeti takvim promocijama, a radiće to i ubuduće kroz predstojeću kampanju i dodjelu znakova kao što su „Izvorno domaće“ i “BH kvaliteta“ koje su zaštitili u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH.

Pokrovitelj današnje konferencije je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, suorganizator Finansijsko-informatička agencija (FIA), dok su medijski pokrovitelji FENA, Dnevni avaz i Večernji list.

Zamjenik direktora Federalne novinske agencije (FENA) Ilija Musa, jedan od panelista na drugom panelu o temi „Realni sektor u medijskom labirintu“, rekao je da upravo ovakvi događaji pokazuju na koji način bi realni sektor i gospodarstvo u cjelini trebali komunicirati sa medijima.

– Izbor panela, njihove teme i sudionici pokazuju kako treba podizati razinu suradnje između medija i gospodarstva s ciljem upoznavanja javnosti sa onim što se ustvari događa u našem gospodarstvu – istakao je Musa.

Upravo diskusija o temi posvećenoj snalaženju gospodarstva u medijskom labirintu, prema njegovim riječima, treba pomoći i u izgradnji boljih odnosa s javnošću gospodarskih društava, ali i olakšati medijima na način da mogu iskomunicirati sve ono što gospodarstvo očekuje od njih, te upoznati gospodarstvo s onim što tržište očekuje s druge strane od gospodarstva – naveo je Musa.

Na taj način, kako je dodao, možemo očekivati da se ta saradnja poboljša, da se i uz pomoć akademske zajednice i međunarodnih organizacija omogući bolja prezentacija gospodarstva u bh. medijima, kao što možemo očekivati veću pomoć gospodarstva medijima i medija gospodarstvu.

Potpredsjednik u AS Holdingu za razvoj proizvoda, brendova i marketing Edhem Numić rekao je da sam kriterij ‘domaći proizvod’ ne prodaje neki proizvod, nego da se prvo mora raditi na kvaliteti proizvoda.

– To je ono osnovno i kada radimo velike projekte pogotovo u AS Holdingu koji ima 25 do 30 brendova u naših 20-ak firmi, najprije radimo na kvaliteti proizvoda. Kada proizvod zadovoljava kvalitetom i cijenom onda se ljudi odlučuju za domaći proizvod. U radu sa medijima pokušavamo da skrenemo pažnju prije svega ka našim kvalitetnim proizvodima i različitim temama – dodao je Numić.

Neke od tih tema, kako je dodao, koje su kod njih bile posebno uspješne tiču se izvoza i mediji često prenose informacije o uspjehu njihovih brendova kao što su naprimjer Zlatna džezva i kremni namaz Maza. Naravno, tu su i proizvodi Klasa – brašno, keks, bosanski  lokum i drugi.

– Medji su zainteresovani za te teme i uvijek kada imamo nešto reći imamo dobar njihov odziv – dodao je Numić.

Direktorica Relax tours turističke agencije i Pino Nature hotela Aida Terzić navela je da imaju izuzetno dobru saradnju sa medijima koja je, kada je riječ generalno o turističkoj branši, posebno bila izražena tokom pandemije u komuniciranju sa vlastima i klijentima kako bi se održala turistička privreda.

– To će danas biti jedna pozitivna priča iz prakse. Smatram da bi možda više trebali pobjeći od političkih tema, više isticati ekonomski rast i afirmativno govoriti o turizmu, našim bogatstvima i resursima – istakla je Terzić.