Dodjela priznanja na 54. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu

U srijedu 29. 11. 2023. održana je svečanost dodjele priznanja 54. Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu. Priznanja se dodjeljuju naboljima na ocjenjivanju kvaliteta i usluge, objekata, organizacija i institucija u turizmu.

Ove godine Gospodarska/Privredna komora FBiH je jedan od laureata „Diplome sa velikom zlatnom medaljom za predstavljanje turističke ponude Bosne i Hercegovine“. Iznimna je čast bila nazočiti na dodjeli priznanja kao i zbog ukazanog povjerenja Gospodarskoj/Privrednoj komori F BiH i dodijeljenog priznanja Novosadskog sajma.