Search

METALSKA I ELEKTRO INDUSTRIJA FEDERACIJE BIH U PROBLEMIMA

Odbor Udruženja metalne i elektro industrije FBiH 11.12.2023. godine održao je sjednicu na kojoj je
sagledana situacija u metalskoj i elektro industriji Federacije BiH i BiH. Za razliku od prethodnih
godina kada je metalska i elektro industrija ostvarivala jako dobre rezultate, 2023. godina je donijela
stagnaciju i pad poslovanja. Većina privrednih društava susreće se sa smanjenjem narudžbi i
zahtjevima za smanjenjem cijena proizvoda. Da je situacija alarmantna potvrđuju i zvanični statistički
podaci o smanjenju obima industrijske proizvodnje u FBiH i podaci o izvozu. Ukupna industrijska
proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u oktobru 2023. godine u odnosu na septembar 2023.
godine, manja je za 2,9%. U oktobru 2023. godine, u odnosu na oktobar 2022. godine, industrijska
proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, manja je za 3,4%. Mjesečna poređenja prema
područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u oktobru 2023. godine u odnosu na septembar
2023. godine, u prerađivačkoj industriji manja je za 2,8%. Godišnja poređenja u oktobru 2023.
godine, u odnosu na oktobar 2022. godine, industrijska proizvodnja, u prerađivačkoj industriji manja
je za 4,1%. U padu je i izvoz ruda, metala i njihovih proizvoda, što je vrlo ozbiljan indikator da ova
industrijska grana ide u nepovoljnom smjeru.

Treba naglasiti značaj metalske i elektro industrije u FBiH. Izvoz za devet mjeseci 2023. godine je bio
veći od četiri milijarde KM što je gotovo 50% ukupnog izvoza Federacije BiH. Kompanije MES-a
zapošljavaju oko 34.000 radnika i neke od firmi su zbog nedostatka posla bile prinuđene smanjiti broj
zaposlenih.

Prema najavama sa tržišta EU, ovo je samo početak krize. Očekuje se težak period početkom 2024.
godine, a alarm za djelovanje u vanrednim uslovima poslovanja mnoge kompanije su već upalile.

Odbor Udruženja metalne i elektro industrije će od Premijera FBiH i Vlade FBiH tražiti hitan sastanak
kako bi se predočilo stanje u kojem se nalazi metalski i elektro sektor i ponudila rješenja koja treba
donijeti da bi se ublažila kriza. Ukoliko bi došlo do dodatnog pogoršavanja situacije na tržištu EU i ne
bude pravovremenih mjera, neminovna će biti otpuštanja radnika i gašenje pogona.