Search

Mirabilia europska mreža s platformom za promociju područja članica Foruma gospodarskih komora Jadransko-jonske regije i UNESCO zaštićenih lokaliteta

Forum gospodarskih komora Jadransko-jonske regije, a čiji je član i Gospodarska komora F BiH surađuje sa Europskom mrežom UNESCO zaštićenih manje poznatih lokaliteta Mirabilia, koja je osnovana 2012. godine u Italiji.

Mirabilia, međunarodna mreža gospodarskih komora je osnovana s ciljem promocije manje poznatih lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a uz cjelovit pristup jačanju destinacije, kulturno i turističkog naslijeđa Jadranskojonske regije. Ona je također u procesu širenja prema ostalim europskim državama

Mirabilia se temelji na međusobnoj suradnji članica, gospodarskih komora diljem Europe, u povezivanju ključnih malih i srednjih poduzeća koja posluju u turističkom sektoru s manje poznatim UNESCO-ovim lokalitetima, kombinirajući ponudu gastronomije, umjetnosti, rukotvorina, mode, kreativne industrije, dizajna, kulturne i prirodne baštine s lancem vrijednosti kulturno-turističkih usluga (smještaj, prijevoz, turoperatori, hrana i piće, mobilnost, muzeji, kazališta itd.), kroz integrirani pristup.

Mirabilia promovira teritorije i rute UNESCO zaštićenih, manje poznatih lokaliteta te omogućava turistima da se pored boravka u velikim i čuvenim turističkim destinacijama istovremeno upoznaju i s drugim, manje poznatim a vrijednim UNESCO mjestima. Veliki je potencijal ove platforme koja nudi niz mogućnosti za razvoj novih kulturno-turističkih ruta i programa, koji su turistima zanimljivi tijekom cijele godine, čime se u konačnici jača turizam na području cijele Europe.

Gospodarska komora F BiH će i u narednom razdoblju putem ove platforme nastaviti promovirati niz područja u našoj zemlji koja su od iznimnog povijesnog, kulturnog značaja, kao i prirodne ljepote okoliša BiH, njezinu gastronomiju i vino.