Search

NAJAVA KONFERENCIJE „MEDIJI KAO KOMUNIKATOR EKONOMSKIH POLITIKA“

Sarajevo RADON PLAZA – Zlatni salon ( 13. kat ),  29. svibnja 2024.

Organizator: P/G Komora F BiH

Suorganizator: FIA

Pokrovitelj: Vlada F BiH – FMRPO

Medijski pokrovitelji: Večernji list BiH, Dnevni avaz, FENA

 

Konferencija će obuhvatiti tri centralne teme u sklopu tri planirana panela:

  • Strateško komuniciranje ekonomskih politika
  • Realni sektor u medijskom labirintu
  • Potrošački etnocentrizam i mediji

Strateško komuniciranje ekonomskih politika i uloga medija u izvještavanju i komuniciranju će biti obrađeni na prvom panelu konferencije, s naglaskom na važnost i značaj izvještavanja o ekonomskim politikama i strategijama u trenutku u kojem se BiH trenutno nalazi, a to je kandidacijski status i otvaranje pregovora sa Europskom Unijom. U ovom trenutku ključni izazov za BiH je provođenje strukturnih reformi po pojedinim sektorima društva, uključujući i gospodarstvo, te povećanje produktivnosti i ostvarenje ekonomskog rasta baziranog na održivosti. Ekonomske politike predstavljaju strukturne reforme u oblasti gospodarstva, a odnose se na područja konkurentnosti, otpornosti, održivosti, socijalnih politika i ljudskih resursa. Poboljšanje uvjeta poslovanja, tehnološki razvoj i digitalizacija, uz zelenu i energetsku tranziciju s ciljem što većeg udjela obnovljivih izvora energije, te povećanje zaposlenosti su temelji na kojima se može graditi uspješna strategija ekonomskog razvoja. Uloga medija u prezentiranju, izvještavanju, komuniciranju i približavanju ekonomskih politika javnosti je neophodna i veoma bitna. O svemu ovome na prvom panelu konferencije će nam govoriti eminentni stručnjaci za navedena područja.

Drugi panel pod nazivom Realni sektor u medijskom labirintu će biti usmjeren na prisutnost gospodarstva i uspješnih BH gospodarskih priča u medijskom prostoru. Neka od važnih pitanja koja će se postaviti biti će – Koliko domaći mediji afirmiraju pozitivne priče iz BH gospodarstva? Da li mali poduzetnici mogu uspješno pronaći put do medijskog prostora? Da li postoje razvijene strategije komuniciranja u realnom sektoru? Ili se komunikacija svodi na ad hoc komuniciranje po pojedinim temama? Da li se mediji ozbiljno i konzistentno bave izvještavanjem i komuniciranjem tema iz gospodarstva? Kako poduzeća koriste medije za svoje kampanje, odnose s javnošću, prezentaciju društveno odgovornog ponašanja i slično? Da li i kako gospodarstvo BH kreira svoj medijski imidž?

Panel Potrošački etnocentrizam i mediji svoj fokus stavlja na domaće BH proizvode i usmjerenost potrošača na konzumaciju i korištenje istih. Medijska prezentacija domaćih proizvoda u pozitivnom svjetlu, naglasak na kvalitetu i tradiciju, kao i na pozitivne efekte korištenja domaće proizvedenih dobara i usluga na cjelokupno gospodarstvo kroz direktni utjecaj na BDP su tema ovog panela.