NAJAVLJUJEMO DVODNEVNU KONFERENCIJU POSVEĆENU OTPADU KAO RESURSU

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i nLogic Advisory sa
partnerima organizuju dvodnevnu konferenciju „OTPAD-RESURS za razvoj cirkularne
ekonomije u BiH“, koja će se održati od 07. do 08. decembra 2023. godine u Sarajevu.
Konferencija će okupiti na jednom mjestu donosioce odluka na svim nivoima, stručnjake koji
savjetuju donosioce odluka, poduzetnike, finansijere, javna komunalna preduzeća,
predstavnike nevladinog sektora i medija.

„Vrijeme je da počnemo posmatrati otpad kao energent, kao resurs koji može i mora da se
koristi da li u proizvodnji energije ili recikliranju. Sve lokalne zajednice imaju ogromne
probleme sa odlaganjem otpada, potrebno je da krenemo u pronalaženje sistemskog
rješenje“, navodi Sendžana Muslić, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je ukazati na kompleksnost trenutne situacije upravljanja otpadom u BiH, te
potaknuti dijalog o gorućim pitanjima, razmjeni pozitivnih iskustava i predstavljanje dobre
prakse cirkularne ekonomije u svrhu unapređenja upravljanja otpadom.

„Samo održivo upravljanje otpadom pruža mogućnost za okoliš, ekonomiju i društvo u smislu
smanjenja zagađenja, stvaranja novih radnih mjesta i boljeg kvaliteta života“, navodi Emina
Čelebić Mravović, nLogic Advisory.

Prijave možete izvršiti putem online forme: PRIJAVA/OTPAD-RESURS za razvoj cirkularne ekonomije u BiH (google.com).

Partneri konferencije: Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora Republike Srpske,
Cementara Kakanj, People in need, ConsultAre, Adriatic Metals, Ekopak, Zeos, JKP Rad, Prirodno
matematički fakultet Sarajevo.