Search

Nastavak poslovne saradnje Privredne komore FBiH i Udruženja centralno- istočne Evrope i zapadne Afrike (CEEWABA)

U Prostorijama Privredne komore FBIH upriličen je sastanka predstavnika Privredne komore i
predstavnika Udruženja CEEWABA, Michael Dada, CEO Udruženja i  Esther Orenibi, stručna
saradnica Udruženja. Posjeta Privrednoj komori FBIH je odgovor na poziv upućen od strane
potpredsjednika Mirsada Jašarspahića tokom Nigeria Balkan Business foruma održanog prije 3
sedmice u Beogradu.

Nakon uvodnih upoznavanja sa prilikama, potencijalima, trendovima i izazovima u BiH i Nigeriji,
posjeta je iskorištena da bi se porazgovaralo o mogućim oblicima saradnje putem razmjene
roba, materijala, proizvoda ali i znanja i iskustava između ove dvije zemlje. Tom prilikom, gosp.

Dada je iskazao potrebu za inženjering kompanijama iz BiH koje bi mogle značajno doprinijeti
ubrzanom razvoju cjelokupne infrastrukture Nigerije i time se visoko pozicionirati na teritoriji
Nigerije. Sa strane Privredne komore FBiH je naglašeno postojanje Inženjerske komore FBiH,
kao posebnog udruženje matičnih sekcija, više od njih 14, i koje okuplja preko 1000 inženjera
različitih struka, a koja sa strane iskustva i znanja može odgovoriti najzahtjevnijim izazovima i
zadacima.

Tokom razgovora, poseban akcenat je stavljen na događaj koji se po prvi put organizuje u
Nigeriji, a to je African Motor Show Nigeria 2024. U fokusu ovog događaja će biti promocija
autohtonog brenda vozila, Innoson Vehicle Manufacturing company (IVM), s ciljem što veće
regionalne promocije, ali i upoznavanja kompanija koje bi mogle raditi promociju ovog brenda
vozila na teritoriju Afrike, ali i Azije, Evrope ili Amerike. Također, u fokusu će biti i kompanije
koje mogu ovaj brend snabdijevati dijelovima i komponentama kako na nigerijskom tako i na
svim ostalim tržištima.

Krajem ove godine, dogovoreno je potpisivanje Memoranduma o saradnji koji će označiti
početak priprema bh. delegacije posjeti pomenutom događaju. Kao jedan od zaključak na kraju,
konstatovano je da BiH i Nigerija imaju sličan položaj, svaka na svom kontinentu, odnosno da se
obje zemlje nalaze na koridoru glavnih puteva sa istoka na zapad i obrnuto i da imaju izlaz na
more sa značajnim lukama. Također, Nigerija sa svojih 215 miliona stanovnika predstavlja sama
za sebe veliko tržište i veliki je potrošač svih vrsta roba, a predstavlja šansu da se bh. kompanije
značajnije uključe na tržište Nigerije, ali i Afrike.