Nismo zadovoljni odgovorima/neodgovorima Ministra unutrašnje i spoljne trgovine republike Srbije gospodina Tomislava Momirovića

Privredna komora FBIH se odazvala pozivu Ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine gospodina Staše Košarca na sastanak o privrednoj saradnji i unapređenju spoljnotrgovinske razmjene sa Republikom  Srbijom, koji je održan 21. 06. 2023. g. u Ministarstvu Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Sarajevu.
Iskoristivši sastanak a vođen direktnim upitima privrednih subjekata, članica Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, podpredsjednik  P KF BiH Mirsd  Jašarspahić je na sastanku direktno upitao Ministra Momirovića o konkretnim barijerama koje Republika Srbija trenutno čini i time sprečava dalje unapređenje zajedničkog regionalnog tržišta. Insistirao je na iskorištenju i aktiviranju svih alata koje nude do sada potpisani sporazumi, kao sto je CEFTA i usvojeni potpisani akcioni plan  Zajednicko regionalno tržte 2021-2014, te napomenuo da se eventualni efekti koje najavljuju zagovornici “otvorenog Balkana” nalaze u obavezama koje proizilaze iz vec postojećih sporazuma a ne provode se.
Naglasio je Memorandum o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima potpisan 2014 godine koji do danas nije izrodio  niti jednu konkretnu inicijativu.
Od primjera postojećih barijera, upitao je gostujućeg Ministra kako to da proizvođači odbojnih zaštitnih ograda za puteve ne mogu plasirati svoje proizvode na tržište Republike Srbije bez obzira sto posjeduju sve standarde i ispunjavaju tehničke propise koje je prihvatila Republika Srbija kroz preuzeti harmonizirani standard SRPS EN 1317, jer se traži provođenje Tehničkog uputstva JP Putevi Srbije koje skriva dodatne uslove koji eliminiraju druge ponuđače, što je tipski primjer necarinske skrivene barijere.

Drugi primjer je iz drvne industrije gdje se prilikom prelaska granice naplaćuje dodatni fitosanitarni pregled za europalete koje već imaju žig termičke obrade ISPM 15 i kao takve bez problema idu na teritorij EU.
Takođe, podpredsjednik Jašarspahić je direktno upitao gostujućeg Ministra dali je ikada na sjednicama Vlade Srbije bilo govora o plaćanju naknada za dosadašnje korištenje hidropotencijala rijeke Drine za postojeće hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta.

Na kraju, a zbog pretjerane i popolističke priče o navodnoj otvorenosti i pruženim rukama Bosni i Hercegovini, upitao je Ministra kako to da se  od svih pritužbi o skrivenim i necarinskim barijerama koje se dešavaju unutar CEFTA regije, najveći broj upravo odnosi na barijere koje je na razne načine postavlja Republika Srbija.

Ni na jedno od postavljenih pitanja nismo dobili adekvatan odgovor niti otvorenu spremnost da se to riješi.
Upravo zbog svega toga nas iznenaduje da Bosanskohercegovački resorni ministar izjavi kako je poslovna zajednica podržava inicijativu “otvoreni Balkan”.
Jasno je sada da je sastanak koji je sazvan kao sastanak o privrednoj saradnji i unapređenju spoljnotrgovinske razmjene sa Republiko  Srbijom, u stvari zamišljen kao politička predstava i osmišljen u  političkom Beogradu a ne u poslovnooj zajednici.

Dakle privredna komora FBiH insistira na realizaciji i provođjenu CEFFTA sporazuma i CRM 21-24. TAČKA