Search

Obavještenje o održavanju Info dana

Privredna/gospodarska komora Federacije BiH obavještava poslovnu zajednicu da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dana 15.05.2024. godine raspisalo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu. 

Tekst Javnog konkursa se nalazi na sljedećem linku:  https://www.fmrpo.gov.ba/6050/

 

U cilju što kvalitetnijeg informisanja potencijalnih korisnika, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa UNDP-Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, Privrednom/gospodarskom komorom Federacije BiH, Privrednom komorom USK i Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, organizuje Info dane na kojima će predstavnici Ministarstva prezentirati detalje objavljenog Javnog konkursa i dati pojašnjenja vezana za podnošenje projektnih prijava.

Info dani će se održati prema sljedećem rasporedu:

Bihać, 24.05.2024. (petak) u 10:00 sati,  Privredna komora USK, Trg Maršala Tita b.b.,
Sarajevo, 27.05.2024. (ponedjeljak) u 11:00 sati, Privredna/gospodarska komora Federacije BiH, Branislava Đurđeva 10, velika sala u prizemlju,

Mostar, 28.05.2024. (utorak) u 11:00 sati, Privredna/gospodarska komora FBiH, Kneza Domagoja 12,
Tuzla, 29.05.2024. (srijeda)  u 10:00 sati, Kantonalna privredna komora Tuzla,  Trg slobode bb, velika sala III sprat.

Korisnici sredstava:

Za PROJEKAT BR. 1: Izgradnja poduzetničkih zona  korisnici sredstava mogu biti: Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za PROJEKAT BR. 2:
 Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture  korisnici sredstava mogu biti: Poduzetničke potporne institucije (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički inkubatori, inovacijski centri, inkubatori novih tehnologija, poduzetnički akceleratori, naučno-tehnološki parkovi, centri kompetencija i klasteri), digitalni inovacijski hubovi, kao i udruženja građana koji svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta, s područja Federacije BiH koji su registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine.. Udruženja koja su korisnici poticaja Ministarstva u 2023. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.

Za PROJEKAT BR. 3:
 Poticaj za organizovanje sajmova privrede korisnici sredstava mogu biti: Organizatori privrednih sajmova u Federaciji BiH

Za PROJEKAT BR. 4: Jačanje konkurentnosti MSP
 korisnici sredstava mogu biti: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2023. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan raspisivanja Javnog konkursa, te će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10):

• „područje C – Prerađivačka industrija“ osim djelatnosti proizvodnje žestokih alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i namjenske proizvodnje;
• „područje E – Snadbijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša„
Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku.
Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2023. godini po projektu „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.


Za PROJEKAT BR. 5: Podrška MSP u IT sektoru
 korisnici sredstava mogu biti: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2023. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan raspisivanja Javnog konkursa, te će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10):

• „područje J, oblast 62 – Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane sa njima„
Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku.


Za PROJEKAT BR. 6: Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti
 korisnici sredstava mogu biti: Obrtnici koji su registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sljedećih područja Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010:

– „područje C – Prerađivačka industrija“ osim djelatnosti proizvodnje žestokih alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i namjenske proizvodnje;
– „područje J, oblast 62 – Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane sa njima„
Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2022. i 2023. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta, osim korisnika poticajnih sredstava dodijeljenih po Projektu: „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata–Garancijski fond“.

Za PROJEKAT BR. 7: Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede korisnici mogu biti: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 12.06.2023. godine.

Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje žestokih alkoholnih pića, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

Poziv na Info dane možete naći na web stranici ministarstva:  https://www.fmrpo.gov.ba/poziv-na-info-dane/
Zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prijava prisustva putem sljedećeg linka: INFO DANI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA (google.com)