Objavljen 3. Poziv za inovativne privredne subjekte u okviru projekta Challenge to Change 3.0

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili
uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog
društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge
fonda u okviru 3. poziva za prijavu aplikacija.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000,00 EUR, a rok za
dostavljanje aplikacija je 28. decembar 2023. godine do 16 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže
dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000,00 EUR, dok je za korisnike iz
kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju dvije godine i više, maksimalan
iznos grant sredstava do 30.000,00 EUR.  Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito
učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može
trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski
sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba , gdje je dostupan
i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem
pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti
predmet ocjenjivanja.

U okviru prethodna dva poziva, iz Challenge fonda su odobrena grant sredstva u iznosu 941.000,00
EUR za 38 privrednih subjekata.

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira
Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa
Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.