Search

Održan 2. sastanak Grupacije Automobilske Industrije Bosne i Hercegovine (GAI BiH) u kompaniji Jajce Alloy Wheels d.o.o. Jajce

Dana, 28.05.2024. godine, u prostorijama kompanije Jajce Alloy Wheels d.o.o Jajce, održan je 2. sastanak
Grupacije Automobilske Industrije BiH (GAI BIH). Tom prilikom sastanku je prisustvovalo 17 predstavnika
automotiv kompanija iz Bosne i Hercegovine.

Nakon pozdravnih i uvodnih riječi predstavnika Privredne komore Federacije BiH i kompanije domaćina
Jajce Alloy Wheels d.o.o. Jajce, a na zahtjev kompanija koje su prisustvovale prethodnom sastanku GAI
BiH, održana je prezentacija na temu mehanizma prekograničnog oporezivanja ugljika (CBAM) i šeme
trgovanja emisijama (ETS). Održane prezentacije su inicirale nešto dužu diskusiju koja je završena
konstatacijom da o ovim temama treba još dosta razgovarati i pripremiti sve što je moguće da se
spremno dočeka početak primjene oporezivanja prema gore navedenim temama. Također, dogovoreno
je da se u narednom periodu organizuju sastanaci sa predstavnicima Vlade Federacije BiH i relevantnim
ministarstvima na federalnom i državnom nivou, na ove ali i druge aktuelne teme koje će doprinijeti
boljem razumijevanju i rješavanju izazova sa kojim se kompanije iz automobilskog sektora suočavaju.

Nakon toga, predstavnici kompanije Jajce Alloy Wheels d.o.o. Jajce održali su prezentaciju kompanije
tokom koje su nas upoznali kratko sa istorijatom, prethodnim najznačajnijim ulaganjima, trenutnim
proizvodnim procesima, implementiranim tehnologijama i na kraju podijelili informaciju o posljednjoj
najvažnijoj investiciji, tj. state-of-the-art postrojenju koje se prostire na površini od 5.500 m2.

Postrojenje je potpuno automatizirano i visoko energetski učinkovito sa minimalnim utjecajem na okoliš.
Trenutno postoje instalirana 4 ovakva postrojenja u svijetu, na Tajvanu, u Meksiku, Njemačkoj i Bosni iHercegovini (u Jajcu). Realizirana investicija je linija hemijske predpripreme koja je duga 65 metara te po
svim karakteristikama se svrstava na 2. mjesto u svijetu, po veličini i kapacitetu. Kapacitet cjelokupne
kompanije je oko 800.000 proizvedenih felgi različitih dimenzija i dezena na godišnjem nivou. Kompanija
Jajce Alloy Wheels je 100% izvozno orijentisana kompanija, trenutno ima 239 uposlenih i svake godine
ulaže velika sredstva u sve segmente poslovanja. Posebno treba naglasiti da svi proizvodi koji se
proizvedu u kompaniji su djelo razvojnog i konstrukcijskog dijela kompanije Jajce Alloy Wheels d.o.o.
Jajce.

Nakon prezentacije, otvorena je diskusija na aktuelne teme, izazove i prilike sa kojima se susreću
kompanije iz automobilskog sektora. Tom prilikom je više puta naveden nedostatak kvalitetne radne
snage na tržištu rada te kao jedno od rješenja, navedena je potreba za prilagođavanjem obrazovnog
sistema potrebama tržita rada. Također, kao potencijalno rješenje predloženo je i veće ulaganje u
treninge na temu prekvalifikacije i dokvalifikacije trenutno prisutne radne snage na tržištu rada. Posebno
je akcentirano i potreba prilagođavanja poslodavaca trenutnim prilikama i potencijalima na tržištu rada
kao i odabir najboljih kandidata za ključne pozicije u kompanijama, koji mogu adekvatno odgovoriti
izazovima.

Jedna od tema koja se pominje i na drugom sastanaku GAI BiH je potreba za sve većom automatizacijom
proizvodnih procesa ukoliko se želi zadržati konkurentnost i kvalitet na tržištu prema krajnjim kupcima.

Nakon završenog radnog dijela sastanka, upriličen je obilazak cjelokupne kompanije tokom kojeg su se
svi prisutni upoznali sa procesima, tehnologijama, ali i dobili odgovore na sva postavljena pitanja.