Search

ODRŽAN SASTANAK PROGRMSKOG ODBORA SARAJEVSKE ENERGETSKE I KLIMATSKE SEDMICE

U prostorijama Elektroprivrede BiH, prošle sedmice, održan je sastanak Programskog odbora sa ciljem
detaljnijeg definisanja programa i panela u okviru Sarajevske energetske i klimatske sedmice (SECW),
koja će se održati od 25. do 29. septembra 2023. godine. Na sastanku su prisustvovali predstavnici
USAID, UNDP, GIZ, KfW, projekta EU4Energy, Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZHB i Energoinvesta.

Tokom razgovara učesnici su istakli da je ključna tema za panel diskusiju pravedna tranzicija regija
bogatih sa ugljem, u okviru koje bi predstavnici Svjetske banke predstavili rezultate projekta posvećenog
tranziciji regiona uglja sa mapom puta. Mapa puta sadrži aktivnosti kao što su otvaranje novih radnih
mjesta, prekvalifikacija radnika, izgradnja infrastrukture, sanacija i korištenje devastiranih površina
eksploatacijom uglja.

Pored navedene teme, veoma važna i aktuelna tema kako u BiH, tako i u regionu, je unapređenje tržišta
električne energije. Bosna i Hercegovina je još uvijek jedina zemlja u regionu koja nema berzu električne
energije, a pri tome je jedina izvoznica, te će organizatori prvi dan Sarajevske energetske i klimatske
sedmice organizovati panel na pomenutu problematiku. Učesnici panela će biti predstavnici regulatornih
tijela iz BiH i država regiona, Sekretarijata energetske zajednice, kompanija koje trguje električnom
energijom i sl.

Jedna od ključnih tema za BH privredu je uvođenje naknada za emisije ugljen dioksida (engl. carbon
pricing), posebno za elektroenergetiku, cementnu i metalnu industriju. Bosna i Hercegovine kroz
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je pokrenula aktivnosti na uvođenju sistema
trgovanja emisijama. Na taj način će se izbjeći primjena tzv. CBAM koji bi značio plaćanje prilikom izvoza
roba iz BiH u EU srazmjerno emisijama ugljen dioksida koje su emitovane prilikom proizvodnje tih roba.

Na ovaj način bi se ugrozila konkurentnost glavnih izvoznih roba iz BiH u EU.
Ostali paneli će obuhvatiti izazove vezane za izgradnju prenosne i distribucijske mreže za priključak
obnovljivih izvora, izvore finansiranja projekata obnovljivih izvora energije, cirkularnu ekonomiju kao
važnog elementa energetske tranzicije, energijsku efikasnost na strani korištenja energije, nove modele
biznisa u energetici kao što je pružanje usluga energijom (ESCO), električni transport, dekarbonozaciju
daljinskih grijanja, okolinske zahtjeve koje projekti moraju ispunjavati itd.

Obzirom na vrlo bogat program, organizatori su otvorili poziv za učesnike, te isti možete pronaći na web
stranici:https://secw.ba/