Održan vanredni sastanak sa temom – prezentacija predloženog rješenja i modela saradnje agencija u prometu neketninama

U prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH održan je vanredni sastanak sa temom – prezentacija predloženog rješenja i modela saradnje agencija u prometu neketninama, a koje su članice Udruženja posrednika u prometu nekretninama pri PKFBiH.