Search

Održan zajednički sastanak Udruženja za elektromobilnost i Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima

Dana, 06.11.2023. godine u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH održan je zajednički
sastanka Udruženja za elektromobilnost i Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima.

Cilj sastanka je bio predstaviti aktivnosti oba Udruženja, obzirom da su u proteklom periodu pokrenute
brojne zajedničke inicijative, gdje su već i zabilježeni određeni pomaci i rezultati. Ovo se prvenstveno
odnosi na značaj odluke o suspenziji carine na uvoz električnih vozila i smanjenju iste na 5% na uvoz
hibridnih vozila, kao i aktuelnim poticajama pravnim i fizičkim licima pri nabavci ekoloških prihvatljivih
vozila na federalnom nivou.

U cilju što bolje međusobne saradnje i budućeg dijaloga, sastanku Udruženja prisustvovali su i
predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, gosp. Hajrudin Podbićanin, pomoćnik
ministra Sektora za carinsku politiku i tarife i gđa. Željka Kovač, šefica Odjela za istraživanje, analizu i
planiranje mjera carinsko-tarifne politike.

U uvodnom obraćanju prisutnim se obratio predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH, gosp.
Mirsad Jašarspahić, koji je naveo da intenzivan rast broja članica Udruženja za elektromobilnost
pokazuje da je prepoznat pravovremeni značaj osnivanja Udruženja i da upravo omasovljen glas
predstavnika bh. privrede u okviru Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima i Udruženja
za elektromobilnost je rezultiralo i prvim značajnim pomacima, kao osnovama za snažniji razvoj
elektromobilnosti u BiH.

Predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima gosp. Miro Sesar, istaknuo je
primjetan porast tražnje za električnim vozilima, plug-in hibridima i hibridima, te da u ovoj godini,
naročito od usvajanja odluke o suspenzijama u svakom mjesecu registrovan je značajan broj ovih vozila u
odnosu na prethodni period bez podrške u suspenziji carine i subvencijama.

Istovremeno, predsjednik Udruženja za elektromobilnost, gosp. Adnan Bosović, u svom izlaganju
naglasio je potrebu za inteziviranjem aktivnosti na razvoju infrastrukture, i to sa „brzim“, DC
punionicama, a gdje glavni kamen spoticaja je zakonski okvir, koji u Federaciji BiH, po svakom kantonu
zahtjeva ishodovanje građevinske dozvole.

Također u zajedničkom izlaganju gosp. Bosovića i gosp. Sesara, predstavljeni su i naredni intenzivni
koraci i aktivnosti oba Udruženja kako bi se unaprijedio ambijent za razvoj elektromobilnosti uz
kontinuitet već ostvarenih.

Posebno interesantno prisutnim članicama bila je prezentacija, gosp. Armina Hodžića, direktora sektora
energetike pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH , na temu: „Osvrt na usvojeni set
elektroenergetskih zakona u FBiH sa aspekta elektromobilnosti“, a što ujedno znači i novi poslovni
model i prilike koje elektromobilnost donosi bh. privrednim subjektima po uzoru na međunarodne
okvire.

Prisutnim članicama, Anela Karahasan, sekretar Udruženja, osvrt je dala i sa međunarodnog stanja i
zahtjeva elektromobilnosti, a na koje BiH već polako treba početi pripremati se, pogotovo sa aspekta
Direktive o alternativnim gorivima, prema kojoj na svakih 60 km, duž glavnih ruta TENT-T mreže,
mandatorna je instalacija punionica sa 400kW, odnosno 600kW do 2028.godine, obzirom da pametan
održiv razvoj indikativnog proširenja TENT-T putne mreže predviđen je i za zemlje Zapadnog Balkana.

U tom duhu, u konstruktivnoj diskusiji tokom sastanka, članice Udruženja istakle su spremnost i potrebu
za usavršavanjem i saradnjom, naročito potrebu za regulisanjem razvoja infrastrukture sa pametnim
punionicama po uzoru na EU zemlje, kako bi se olakšao proces korištenja korisnicima, a naročito lakše
pratio i unaprijedio elektroenergetski sistem.

Tokom sastanka održano je i reizborno glasanje za rukovodstvo Udruženja za elektromobilnost na
mandatni period od 4 (četiri) godine. Članice su glasanjem povjerenje ukazali:

Adnan Bosović (EPBIH), predsjednik Udruženja
Almir Cero (BIHAMK), potpredsjednik
Dejan Šćepanović, (HAGER) potpredsjednik