Search

ODRŽANA PREZENTACIJA PROJEKTA 1FUTURE U PRIVREDNOJ KOMORI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo 5.9.2023. godine

Voditelj ureda za međunarodnu saradnju i razvoj karijere na Visokoj školi „CEPS-Centar za poslovne
studije“ Kiseljak, Dr.sc. Nermin Palić posjetio je partnera na EU projektu 1FUTURE.

Tokom posjete, zajedno s kolegom Emirom Pašićem, koji obavlja funkciju voditelja Centra za
međunarodnu i suradnju sa EU fondovima, kolega Palić je održao kratku prezentaciju projekta.

U okviru te prezentacije, osim osnovnih informacija o projektu, iznio je pregled dosadašnjih
aktivnosti i istakao planove za buduće korake.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici komorskih asocijacija i sektora putem kojih će se ostvariti
direktna komunikacija sa predstavnicima privrede tokom provođenja anketa i drugih projektnih aktivnosti.

.