ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE „Reciklaža tehnološkog postindustrijskog tekstilnog otpada sa projekcijom iz studije izvodljivosti“

U prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH, 22. aprila 2024. godine,
povodom Dana planete Zemlje, promovirana je knjiga „Reciklaža tehnološkog
postindustrijskog tekstilnog otpada sa projekcijom iz studije izvodljivosti“,
autora magistra Seada Arslanagića.

Knjiga na stručan, edukativan i inovativan način sagledava problematiku
uzrokovanu stvaranjem tehnološkog postindustrijskog tekstilnog otpada te
nudi ekološki prihvatljiva i finansijski održiva rješenja zbrinjavanja tekstilnog
otpada. Po ocjenama promotora, akademika prof. dr. Džemala Najetovića i dr.
Izudina Bijedića, knjiga može biti svojevrsni vodič za poslovna društva u
segmentu zbrinjavanja tekstilnog otpada, kao dijela kompleksne problematike
zaštite životne sredine, kako da dođu do društveno odgovornog i finansijski
održivog poslovanja.

Recenzenti knjige, prof. dr. Nezir Tanović i dr. Ahmedin Salčinović ističu da se
radi o vrlo studioznom, poučnom i sveobuhvatno korisnom štivu koje je
nedostajalo privrednim subjektima u tekstilnoj industriji BiH, a svakako i opusu
u oblastima ekonomije, ekologije i drugim srodnim djelatnostima.

Knjiga je štampana pod pokroviteljstvom Privredne/Gospodarske komore
Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Inžinjerske komore FBiH te kompanije
„Alma Ras“ iz Olova.